Ενημερωτικό δελτίο Επιμελητηρίου Λέσβου

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς

06/08/2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Επιμελητηρίου Λέσβου με το Δήμο Μυτιλήνης, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης έχει αναρτηθεί η μελέτη του ενταγμένου έργου : «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου -  Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς», συνολικού προϋπολογισμού 6.726.720,65 € προκειμένου να λάβετε γνώση  σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού.

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μιας και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

 

Την μελέτη του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου -  Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς» μπορείτε να την βρείτε στο παρακάτω Link:

 

 

https://www.mytilene.gr/2021/08/05/anaplasi-paraliakou-metopou-prokym/

Back to Top