Νέα

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις, (ΛΑΕΚ 1 - 25) έτους 2016

19/09/2016

Δελτίο Τύπου  

Το Επιμελητήριο Λέσβου προτίθεται να υλοποιήσει, στην πόλη της Μυτιλήνης, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις, (ΛΑΕΚ 1 - 25) έτους 2016. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Λέσβου, οι οποίες: Ø  Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους. Ø  Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016. Ø  Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους Ø  Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα Ø  Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα δύο (32) ώρες το καθένα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος, που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5,00) ευρώ ανά εκπαιδευτική ώρα και θα του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, μπορούν να επικοινωνούν με : Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71, 2ος όροφος,   τηλ: 22510  28431, 22510 28564, 22510 29727, (εσωτερικό 3) κ. Παναγιώτης Ντουνιάς.

Back to Top