Νέα

Hμερίδα Eνημέρωσης για την Πιστοποίηση μέσα από Διεθνή Πρότυπα, του κλάδου των Αλουμινοκατασκευαστών

28/06/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  & Ο ΔΙΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙ.ΦΟ.Π.) σας προσκαλούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Παυλακέλλης», του Επιμελητηρίου Λέσβου σε ημερίδα ενημέρωσης για την Πιστοποίηση μέσα από Διεθνή Πρότυπα, του κλάδου των Αλουμινοκατασκευαστών. Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης (ΔΙ.ΦΟ.Π) και έχει ως βασικό σκοπό την πιστοποίηση προσώπων  σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012. Η πιστοποίηση προσώπων κατά ISO17024 είναι μια μορφή αναγνώρισης της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που ξεπερνάει προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση. Δεδομένου δε ότι Σήμερα η ίδια η ΕΕ θέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων την πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία σας στη συγκεκριμένη ημερίδα, έτσι ώστε να ενημερωθείτε για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο Λέσβου για τον κλάδο σας. vvvvvv   Η παρουσία όσων ασχολούνται με τις Αλουμινοκατασκευές κρίνεται απαραίτητη
Back to Top