Νέα

Ενημερωτική εκδήλωση για Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα

10/05/2016
Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ οργανώνει την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30, στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου «Ιωάννης Παυλακέλλης», εσπερίδα που αφορά την ενημέρωση φορέων της Μυτιλήνης και του Β. Αιγαίου για τις παρακάτω προκηρύξεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα: URBACT : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Αδριατικής- Ιονίου ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ :ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ Προκήρυξη για την υποστήριξη και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προκήρυξη για τη αναβάθμιση της ποιοτικής εργασίας και της μαθητείας στο χώρο του τουρισμού ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ευρωπαικό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( Ταμείο Junker) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές : Αγγέλα Χατζηγιαννάκη Επιμελητήριο Λέσβου Τηλ: 22510 29727 (εσωτ: 1) Παρουσιάσεις και συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να γίνουν και στους χώρους του Επιμελητηρίου Λέσβου, τη Πέμπτη 12/05/2016 και τη Παρασκευή 13/05/2016 και ώρες 09.00-15.00
Back to Top