Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, έτους 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€.

05/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, έτους 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€.

DOWNLOADS:
Πρόσκληση
Back to Top