Νέα

Διαγωνισμός «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

04/10/2021

Διαγωνισμός  «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

DOWNLOADS:
2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΟΚΤ 21 ΜΕ ΑΔΑ ΑΔΑΜ
Back to Top