Νέα

Προμήθεια άρτου για τις ανάγκες των Μονάδων Φρουράς Καλλονής για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο

26/07/2021

Προμήθεια άρτου για τις ανάγκες των Μονάδων Φρουράς Καλλονής για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο.

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Back to Top