Νέα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Ν.4738/2020

21/04/2021

Tέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο οποίο καταχωρούνται και δημοσιεύονται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στο Νόμο για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (Ν.4738/2020). 

http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ ή https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon 

Back to Top