Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 21-22 - ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

16/04/2021

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να εφοδιάσει τους νέους με ένα επιπλέον προσόν προκηρύσσει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

- Χρηματοοικονομική και  Τραπεζική με ειδικεύσεις

  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
  • Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις

- Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων (για νομικούς)

ü Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων

DOWNLOADS:
Υποβολή Αιτήσεων - ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Υποβολή Αιτήσεων - ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Υποβολή Αιτήσεων - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων
Σύντομο κειμενο ΠΜΣ 2021
Back to Top