Νέα

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.( Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

02/03/2021

Χορήγηση  βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.( Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

DOWNLOADS:
Διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Back to Top