Νέα

Αναστολή προθεσμιών αξιολόγησης πράξεων σε Δράσεις του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

03/12/2020

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε το νησί της Σάμου, αναστέλλονται όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν την αξιολόγηση των πράξεων των δικαιούχων για τις παρακάτω Δράσεις του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020:

  • Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
  • Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3.
  • Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing.

Η αναστολή αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως ορίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αναστολή ισχύει αναδρομικά από την αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

Back to Top