Νέα

Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) – προμήθεια τριάντα (30) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως σε ωφελούμενους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται α

13/11/2020

Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) – προμήθεια τριάντα (30) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως σε ωφελούμενους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

DOWNLOADS:
Πρόσκληση Για Catering
Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς Για Catering
Back to Top