Νέα

Ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 (CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης)

10/11/2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

 

 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 (CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης), στο πλαίσιο των έργων:

  • «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 Λέσβος – Ηλιακτίδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5070529 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
  • "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM),
  • "Emergency shelter and structured activities for vulnerable women and children affected by Moria Fire" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF,
  • 3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
  • 1η τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 - Δομή Σκρα 5”» που έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης,
  • «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020, στις 11:00 π.μ.

 

Παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε στα μέλη σας την εν λόγω πρόσκληση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

Εκ μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,

Με εκτίμηση,

 

Ρόκου Ίρις

+30 6948191881

DOWNLOADS:
Πρόσκληση
Πρότυπο
Back to Top