Νέα

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

01/09/2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Λόγω της μεγάλης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά το
τελευταίο διάστημα στη Λέσβο και με γνώμονα την κοινωνική
ευθύνη απέναντι στους πολίτες, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου
Λέσβου συστήνει στα μέλη του την τηλεφωνική και ηλεκτρονική τους
εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του φορέα.
Όταν αυτό δεν είναι εφικτό θα πραγματοποιούνται
προκαθορισμένες επισκέψεις με φυσική παρουσία, προκειμένου να
ελέγχεται η επισκεψιμότητα και ο συνωστισμός, τηρουμένων πάντα
των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής.
Οι επιχειρήσεις μέλη που αιτούνται πιστοποιητικά & αντίγραφα του
Γ.Ε.ΜΗ., θα εξυπηρετούνται υποβάλλοντας αιτήσεις ηλεκτρονικά,
στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. ( https://services.businessportal.gr/ ) και θα
εξυπηρετούνται κανονικά.
Για τα μέλη που θέλουν να κάνουν χρήση τις λοιπές υπηρεσίες του
Επιμελητηρίου για μητρώα – εγγραφές – πιστοποιητικά κλπ,
συστήνεται να διατυπώνουν τα αιτήματα τους τηλεφωνικά ή μέσω
email, και όλα τα έγγραφα που θα ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, θα τους
αποστέλλονται μέσω email.
Email επικοινωνίας: info@lesvos-chamber.com
Τηλέφωνο: 22510 28431 (εσωτ.: 1)
Για οποιαδήποτε άλλο αίτημα ή συναλλαγή με το Επιμελητήριο
Λέσβου, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα email:
chamber@lesvos-chamber.com
presidentoffice@lesvos-chamber.com
ή στα τηλέφωνα: 22510 29727 / 28431

Back to Top