Νέα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2019

20/07/2020

 

 • Συμμετοχή στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό ζήτημα
 • Επίσκεψη της Δ.Ε. σε Αδραμύτι και Αϊβαλί – Συναντήσεις με Δήμους και Επιμελητήρια
 • Σύμφωνο Συνεργασίας και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκού Δικτύου Mirabilia,
 • Συνέδριο σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού στα Ευρωπαϊκά Νησιά ΟΤΙΕ 5-6 Σεπτεμβρίου 2019
 • Συμμετοχή στο 3ο Οικονομικό Forum Ευρωεπιμελητηρίων στη Ρώμη 7-8/10/2019
 • Επίσκεψή στη Ρουμανία για τουριστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Λέσβου\
 • Διαβήματα και προτάσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις
 • Πρωτοβουλίες για επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Θεσσαλονίκη και για επιπλέον ακτοπλοϊκό δρομολόγιο με Βόρεια Ελλάδα
 • Διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
 • Δράσεις για την ανάκαμψη του τουρισμού που πλήγηκε από το προσφυγικό – μεταναστευτικό
 • Στήριξη εκδηλώσεων και δράσεων για την προβολή θεματικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης
 • Δράσεις και υποβολή προτάσεων για την άρτια εφαρμογή του Μεταφορικoού Ισοδύναμου στα νησιά
 • Στενή συνεργασία και συμμετοχή σε φορείς όπως η ΚΕΕΕ, ο ΕΟΑΕΝ, το Insuleur, ο ΕΕΣΥΜ, κλπ, για την ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με τα απέναντι Τουρκικά Επιμελητήρια
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές για την προβολή των τοπικών προϊόντων και του τουρισμού
 • Πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων που αφορούν ειδικά και γενικά στην τοπική ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών & δράσεων με στόχο να στηρίξουμε τον εξαγωγικό προσανατολισμό των τοπικών επιχειρήσεων
 • Πρωτοβουλίες για την δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη βρει ανταπόκριση και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες δράσεις.
 • Συνάντηση με τη Fraport 18-19 Μαρτίου και συζήτηση για τις αεροπορικές συνδέσεις, αλλά και την προβολή των τοπικών μας προϊόντων και του τουρισμού Στενή συνεργασία μεταξύ της Fraport Greece και του Επιμελητηρίου Λέσβου, με δράσεις προσανατολισμένες στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στο νησί της Λέσβου, την προώθηση του νησιού ως προορισμού, καθώς και την προβολή των τοπικών προϊόντων εντός του νέου κτηρίου του αεροσταθμού.
 • Συμμετοχή Επιμελητηρίου Λέσβου στην 84η ΔΕΘ με ανάπτυξη συνεργασιών πολλών τοπικών επιχειρήσεων και αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας
 • Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) για την προώθηση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού και την ανάδειξη των μορφών τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει
 • Συμμετοχή Προέδρου Επιμελητηρίου Λέσβου και Α΄ Αντιπροέδρου του Insuleur στη Γ.Σ. στις Βρυξέλλες 5/4/2019, με ομιλία με θέμα «Οι επιπτώσεις της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στις ευρωπαϊκές νησιωτικές οικονομίες». ειδικότερα, βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Υλοποίηση της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου» (χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020"».
 • Υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία & Λειτουργία Δομών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας» («χρηματοδοτείται από το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίου 2017-2020»).
 • Υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιμελητηρίου Λέσβου και Ανάδειξη του σε Κέντρο Στήριξης Εξωστρεφών και Καινοτόμων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων» («χρηματοδοτείται από το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίου 2017-2020».
 • Υλοποίηση "Συναντήσεων Εργασίας" με τα Στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ενόψει της έκδοσης Προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Λέσβου. (Προσκλήσεις με τελικούς δικαιούχους, είτε το ίδιο το Επιμελητήριο Λέσβου, είτε τις ΜΜΕ μέλη του).
 • 2η Επίσκεψη Εμπειρογνωμόνων ΟΟΣΑ – Θεματική Ενότητα: «Ανταγωνιστικότητα, ελκυστικότητα και τουρισμός, έρευνα, καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση». Συμμετοχή στη "Συνάντηση Εργασίας" με τα Στελέχη του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ηράκλειο Κρήτης – 14.1.2019). Σύνταξη και κατάθεση Υπομνήματος στον ΟΟΣΑ.
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας της ΠΒΑ για το "Σχεδιασμό του Αναπτυξιακού της Προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027".
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για το "Σχεδιασμό του Αναπτυξιακού του Προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027".
 • Υλοποίηση Ενημερωτικών Δράσεων (συνδιοργάνωση ανά περίπτωση με την ΕΛΑΝΕΤ ΑΕ ή / και την ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΒΑ) για την ενημέρωση των ΜΜΕ μελών του Επιμελητηρίου Λέσβου αναφορικά με την Έκδοση Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ενδιαφέροντος τους.
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμετοχής του Επιμελητηρίου Λέσβου στο “Δίκτυο Mirabilia” (European Mirabilia Network of Chambers of Commerce).
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών & δράσεων με στόχο τη στήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών & δράσεων με στόχο τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων του τόπου μας και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων των νέων ανθρώπων του τόπου μας, προκειμένου να διακοπεί το κύμα φυγής τους στα αστικά κέντρα της χώρας μας, αλλά και στις χώρες του εξωτερικού.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων / νεοφυών επιχειρήσεων, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη βρει ανταπόκριση και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες δράσεις.
 • Ένταξη Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER. Υποβολή του τελικού τεύχους της Διακήρυξης στην ΕΤΑΛ Α.Ε. για το έργο "Αναβάθμιση συνεδριακού κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου-Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων" στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER.  Ολοκλήρωση των παρατηρήσεων που υπήρχαν και οριστική επανυποβολή.  Αναμονή έγκρισης από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την έναρξη του Διαγωνισμού.

Οι ανωτέρω βασικές δράσεις που προγραμμάτισε να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Λέσβου εντός του έτους 2019, ήταν στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του φορέα και το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα υπήρξε η κατά το δυνατόν εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών που υφίσταται ο τόπος σύμφωνα με τα προαναφερθέντα προβλήματα και η περαιτέρω ανάπτυξη σε καίριους τομείς της τοπικής οικονομίας, ενώ τα μέσα με τα οποία υλοποιήθηκαν ήταν οι ίδιοι πόροι από ΓΕΜΗ, συνδρομές κλπ, καθώς και πόροι από χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  

Ευάγγελος Μυρσινιάς                                                              

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Τατάκης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Παρασκευάς Φραντζέσκος

                                                                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Παναγιώτης  Χατζηκυριάκος

   ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ

   Νικόλαος Αθανάσης

   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ, Υ.Μ.Σ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   Γεώργιος Βλάχος

   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   Κωνσταντίνος Σωτηράκης

Back to Top