Νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ Κ

22/06/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.ΤΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ

2014-2020

DOWNLOADS:
Διακήρυξη
Back to Top