Νέα

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

02/04/2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Διοίκηση του  Επιμελητηρίου Λέσβου αποφάσισε ότι

 

  • Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία των μελών μας

Για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού και με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, του προσωπικού και των μελών μας, η υπηρεσία δεν θα εξυπηρετεί το κοινό με φυσική παρουσία από 16-03-2020 έως 11-04-2020 με δυνατότητα αναπροσαρμογής, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 

Οι επιχειρήσεις μέλη που αιτούνται πιστοποιητικά & αντίγραφα του Γ.Ε.ΜΗ., θα εξυπηρετούνται όπως τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή υποβάλλοντας αιτήσεις ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (https://services.businessportal.gr/) και θα εξυπηρετούνται κανονικά.

 

Για τα μέλη που θέλουν να κάνουν χρήση τις λοιπές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου  για μητρώα – εγγραφές – πιστοποιητικά κλπ, θα διατυπώνουν τα αιτήματα τους τηλεφωνικά ή μέσω email, και όλα τα έγγραφα που θα ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, θα τους αποστέλλονται μέσω email.

Email επικοινωνίας: info@lesvos-chamber.com ,   τηλ: 2251028431 εσωτ. 1.

Για οποιαδήποτε άλλο αίτημα ή συναλλαγή με το Επιμελητήριο Λέσβου, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα email:

chamber@lesvos-chamber.com        

presidentoffice@lesvos-chamber.com

 

ή στα τηλέφωνα:  2251029727 / 28431.

Back to Top