Νέα

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

07/01/2020

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αφορά προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση 2 λειτουργικών και σύγχρονα εξοπλισμένων αιθουσών, μίας κύριας αίθουσας συνεδρίων και μιας υποστηρικτικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Και οι δύο αίθουσες θα είναι τεχνολογικά διασυνδεδεμένες και θα μπορούν να εκτελούνται και πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Α.Α. - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Διοίκηση-Δομή

Το Επιμελητήριο Λέσβου σαν συλλογικός επαγγελματικός φορέας, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει 21 μέλη, ενώ για την καθημερινή λειτουργία του υπεύθυνη είναι η 7μελής Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του.

Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Οικονομικός Επόπτης, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το επιμελητήριο στεγάζεται σε ιδιόκτητο 2όροφο κτήριο στην Π. Κουντουριώτη 71 στη προκυμαία Μυτιλήνης.

Η Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου "Ιωάννης Παυλακέλλης", διαμορφώθηκε το 2004, και από τότε δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτηρίου του επιμελητηρίου Λέσβου επί της Π. Κουντουριώτη (71). Έχει δυναμικότητα 160 θέσεων και διαθέτει δύο θαλάμους διερμηνείας. Υπάρχει παρακείμενη αίθουσα "φουαγέ", όπου εξυπηρετεί το κοινό ως χώρος αναμονής και συνεστίασης κατά την διάρκεια εκδηλώσεων. Η Αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου αποτελεί την κύρια αίθουσα εκδηλώσεων στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος από εκδηλώσεις, συνέδρια, συσκέψεις και παρουσιάσεις κάθε μορφής. Η Αίθουσα αποτελεί την μοναδική αίθουσα με δυνατότητες εξοπλισμού και φιλοξενίας για να μπορούν να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αμιγώς συνεδριακού τύπου στη Μυτιλήνη υποστηρίζοντας και τηλεδιάσκεψη για 160 άτομα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με την προτεινόμενη προμήθεια θα εκσυγχρονιστεί όσον αφορά τον εξοπλισμό επίπλων και τεχνολογικά για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που διαπιστώνονται από την χρήση τεχνολογικά ξεπερασμένου εξοπλισμού και την φθορά του χρόνου στα έπιπλα και τον εξοπλισμό του χώρου.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ενός δεύτερου λειτουργικού χώρου στην παρακείμενη αίθουσα που θα εξοπλισθεί σε επίπεδο επίπλων και τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για μικρότερες εκδηλώσεις όπως συνεδριάσεις και συσκέψεις έως 25 άτομα, ή σεμινάρια επιμόρφωσης, ή παρουσιάσεις ή Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις κ.α.

Οι δύο αίθουσες όπως προτείνονται στις συνημμένες κατόψεις διαμόρφωσης των χώρων θα είναι τεχνολογικά διασυνδεδεμένες, οι εκδηλώσεις στην μία θα παρουσιάζονται με δυνατότητα αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων και στις δύο αίθουσες, με σκοπό την ευελιξία ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων να είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές στη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1. . ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κεντρική αίθουσα

Η κεντρική αίθουσα θα έχει ένα πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα υποσυστήματα εικόνας, ήχου, τηλεδιάσκεψης και αυτοματισμού.

A.1 Οπτικοακουστικό σύστημα κεντρικής αίθουσας 

Σύστημα Προβολής

Στο χώρο θα πραγματοποιούνται προβολές μέσω προβολικού μηχανήματος υψηλής ευκρίνειας πάνω σε ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής. Το προβολικό θα τοποθετηθεί σε ειδική βάση βάρους  τύπου, στην οροφή της αίθουσας.

Παράλληλα η ίδια εικόνα θα προβάλλεται σε τρεις οθόνες 49” τύπου LED, υψηλής ανάλυσης. Οι δύο από αυτές τις οθόνες θα εγκατασταθούν εκατέρωθεν του προεδρείου, σε ειδικές ανοιγόμενες βάσεις (με κλίση), ώστε όταν απαιτείται να μπορούν να προβάλουν προς τις δύο πτέρυγες της αίθουσας όπου δεν είναι δυνατή η θέαση των καθήμενων προς την ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής. Επιπλέον, η τρίτη οθόνη θα τοποθετηθεί απέναντι από το προεδρείο ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν αυτό που προβάλλεται από το προβολικό μηχάνημά. Η τρίτη οθόνη θα τοποθετηθεί σε βάση οροφής.

Το σύστημα προβολών αποτελείται εκτός από το προβολικό μηχάνημα και τις οθόνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, από ένα επίτοιχο / επιτραπέζιο κουτί διασύνδεσης Η/Υ και μία μονάδα ασύρματων παρουσιάσεων, καθώς και τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό.

Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας 

Το σύστημα διαχείρισης εικόνας, θα περιλαμβάνει ένα ενεργό interface, ανάλυσης 4K,  επίτοιχου/χωνευτού τύπου. Το interface, θα συνδέεται σε receiver ανάλυσης video 4K και θα μεταφέρει την εικόνα στις οθόνες μέσω συστήματος 1:4 HDMI distributor. Η διαχείριση των πηγών θα γίνεται μέσω AV matrix HDMI 4x4.

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει μία μονάδα ασύρματων παρουσιάσεων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / LAN
 • Υποστήριξη: Windows / MAC, καθώς και κινητά λειτουργικά συστήματα iOS και Android
 • Υποστήριξη: HD 1080p / 60
 • Ταυτόχρονη εμφάνιση έως και τεσσάρων οθονών στην κύρια οθόνη
 • Έλεγχος ταυτότητας
 • 1024-bit Κρυπτογράφηση

Στην  αίθουσα θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Video Conference system 1 , να υποστηρίζει :

 • Video Conference device
 • Να είναι διαρούμενου τύπου (codec - camera)
 • P2P SIP/H.323 video conferencing
 • Να εχει άδεια για multisite 4-way,  SIP/H.323
 • Να έχει δυνατότητα για ενσωματωμένο Skype® for Business client
 • Να υποστηρίζει καταγραφη ενσωματωμενα στο codec και εξωτερικά σε NAS
 • Να υποστηρίζει video streaming
 • Dual Display
 • 1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση, ( με δυνατότητα αναβάθμσιής εως 6 χρήστες)
 • 1x PTZ camera - 12x optical zoom
 • Υποστήριξη 2 καμερών
 • 2 x επιτραπέζιες συσκευές speakerphone
 • Two Year Warranty

Επιπροσθέτως, στον χώρο θα τοποθετηθεί και μια επιπλέον κάμερα ίδιου τύπου (μία θα στοχεύει προς το προεδρείο και μία προς το κοινό).

Στο σύστημα διαχείρισης εικόνας, θα συμπεριληφθεί και ένα laptop με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 6'' inch
 • i5-8250U
 • 8GB
 • windows10pro

Ηχητικό Σύστημα

Το σύστημα ήχου θα αποτελείται από τέσσερα ηχεία 40W τύπου ηχοστήλης τα οποία δύνανται να καλύψουν πλήρως τις ηχητικές ανάγκες της αίθουσας.  Η διαχείριση του ήχου, των προαναφερόμενων συστημάτων, θα γίνεται μέσω τελικού ενισχυτή και ψηφιακού επεξεργαστή σήματος DSP 8x6  που θα συνδέεται με το σύστημα αυτοματισμού.

Επιπλέον, για το σύστημα videoconference , παρουσιάσεις και εκδηλώσεις στον χώρο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω συστήματα :

 • ασύρματα σετ μικροφώνου χειρός
 • ασύρματα σετ μικροφώνου πέτου
 • μικρόφωνο με βραχίονα (gooseneck) για το αναλόγιο
 • Σύστημα συνεδριακού μικροφωνικού τύπου μονοκαλωδιακής τεχνολογίας, με επιτραπέζιες μονάδες συνέδρων και προέδρου με λειτουργία προτεραιότητας

Σύστημα Αυτοματισμού

Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης για τον έλεγχο & τη διαχείριση του συνόλου του οπτικοακουστικού συστήματος θα γίνεται μέσα από επεξεργαστή ελέγχου.  Για την διαχείριση όλων των συστημάτων AV θα τοποθετηθεί μια οθόνη αφής 5” αυτοματισμού στην  αίθουσα, με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε διαφορετικούς χώρους  και την βέλτιστη σεναριακή χρήση του εξοπλισμού

Υποστηρικτική Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Το προσφερόμενο σύστημα της υποστηρικτικής αίθουσας αποτελείται από παρόμοιο εξοπλισμό που προσφέρεται για την Κεντρική Αίθουσα.

Στην  αίθουσα θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Video Conference system 2 , να υποστηρίζει :

 • Video Conference device
 • Να είναι διαρούμενου τύπου (codec - camera)
 • P2P SIP/H.323 video conferencing
 • Να έχει δυνατότητα για ενσωματωμένο Skype® for Business client
 • Dual Display
 • 1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση, ( με δυνατότητα αναβάθμσιής εως 4 χρήστες)
 • 1x PTZ camera - 12x optical zoom
 • 1 x επιτραπέζια συσκευή speakerphone
 • Two Year Warranty included

Συμπληρωματικά, για στην συγκεκριμένη αίθουσα, θα προστεθεί  και ένα πολυμηχάνημα (εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή) Α3, laser.

Β.1 Διασύνδεση μεταξύ αιθουσών

Οι διασυνδέσεις μεταξύ των δύο αιθουσών θα γίνονται, με ζευγάρια transceiver – receiver.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ομάδας 1

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΌΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδας 1

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που επί ποινή αποκλεισμού  παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

 • Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων και των χώρων που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια. (επισυνάπτεται κάτοψη και σκαρίφημα)
 • Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, επώνυμων & αξιόπιστων κατασκευαστών και θα φέρουν σήμα συμμόρφωσης CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

                                αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης Διακήρυξης,

                                τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή,

 • προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Θα κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μηχανημάτων.
 • Θα γίνει εκπαίδευση 6 στελεχών-ατόμων που θα ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή , Επιμελητήριο Λέσβου διάρκειας 6 ωρών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  Ομάδας 1

 • Μετά το πέρας των διεργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε δοκιμή όλου του εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία του.
 • Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν, δε, κάθε εργασία, αποξηλώσεις, καλωδιώσεις, όργανα ασφάλισης στους ηλεκτρικούς πίνακες, κανάλια όδευσης, μεταφορές, ικριώματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι χώροι εγκατάστασης δεν θα είναι όλοι διαθέσιμοι οποιαδήποτε ώρα (εργαστήρια, μαθήματα κλπ.) συνεπώς δύναται να εργαστεί πέρα του ωραρίου, Σ/Κ και αργίες.
 • Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον 3ετών και θα συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα.
 • Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συστήματος  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο της εγγύησης στην περιοχή της Πάτρας. Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να αφορά τυχόν προβλήματα στο υλικό, ενώ η ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα θα πρέπει να είναι της τάξης της μίας εργάσιμης ημέρας από τη γνωστοποίηση του προβλήματος στον προμηθευτή.
 • Σε περίπτωση όπου, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας υπάρξει βλάβη/αστοχία του εγκατεστημένου εξοπλισμού ή μέρους αυτού και για την βλάβη/αστοχία δεν ευθύνεται ο χειρισμός των χρηστών τότε ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών/υλικών και τις εργασίες αντικατάστασής τους.
 • Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της προμήθειας.
 • Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.).
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται με της εγκατεστημένους εργολάβους στον ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για της εργαζόμενους των συνεργείων του και των χρηστών του κτιρίου.
 • Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ δαπάνες του.
 • Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός Επιμελητηρίου με δαπάνες του.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (Έπιπλα, μοκέτα και κουρτίνες κ.α.)

Έπιπλα, μοκέτες και κουρτίνες Κεντρικής Αίθουσας

Β.1 Καθίσματα

Γενικά:

Είναι κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο στο μπράτσο υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Για λόγους αισθητικής τα πλαϊνά του καθίσματος πρέπει να είναι ξύλινα και να έχουν σχήμα τραπεζίου. Η κλίση της πλάτης πρέπει να είναι ίδια με την κλίση της πίσω πλευράς του πλαϊνού ώστε να υπάρχει μία οπτική συνέχεια.

Ενδεικτικό σκαρίφημα καθίσματος

Το κάθισμα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης με μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων πρέπει να παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.

Πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.

Η έδρα πρέπει να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

Το κάθισμα πρέπει να είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

Τόσο η έδρα όσο και η πλάτη πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας, χωρίς ακμές ή άλλα σημεία τα οποία να επηρεάζουν την άνεση του χρήστη, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για πολύωρη χρήση.

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

Πλάτη:

Το σχήμα της πλάτης πρέπει να είναι ορθογώνιο.

Η πλάτη να είναι από κόντρα πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά οξιάς λουστραρισμένο. Το συνολικό πάχος του εμφανούς ξύλινου μέρους να είναι γύρω στα 17mm. Να διαθέτει μαξιλάρι από βραδύκαυστη αφρώδη μορφοποιημένη πολυουρεθάνη πάχους 5-9 cm το οποίο να φέρει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, να είναι προσαρμοσμένο στην πλάτη και επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα.

Στο κάτω μέρος της πλάτης εσωτερικά πρέπει να υπάρχει στραντζαριστό εξάρτημα διατομής 5cm Χ 2,5cm, 2mm πάχος, το οποίο είναι συνδετικό μεταξύ των κάθετων πλαϊνών/ποδιών και της πλάτης.

Στην πλάτη δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφανής βίδα ή άλλο εμφανές εξάρτημα σύνδεσης.

Έδρα:

Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Πρέπει διαθέτει εσωτερικά δύο κρυφούς μηχανισμούς ελατηρίων οι οποίοι να επιτρέπουν την αυτόματη ανάκλιση της.

Να είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με ύφασμα ή εναλλακτικά στο κάτω μέρος της να διαθέτει επένδυση από καπλαμά οξιάς με άριστα επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία.

Πλαϊνό στήριξης:

Το πλαϊνό στήριξης ( πόδι) του καθίσματος να είναι κατασκευασμένο από ξυλεία οξιάς σε συνδυασμό με μοριοσανίδα ή ινοσανίδα επενδυμένες με καπλαμά λουστραρισμένο. Στο κάτω μέρος να υπάρχει ειδική (σχεδόν κρυφή) λάμα πάκτωσης εξασφαλίζοντας στο κάθισμα εξαιρετική σταθερότητα. Στο επάνω μέρος του πρέπει να φέρει μπράτσο.

Πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα να είναι από μασίφ ξύλο οξιάς.

Αντιπάνικ αναλόγιο:

Το κάθισμα να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή του, με επιφάνεια από βραδύκαυστο βακελιτούχο υλικό (HPL) και εσωτερικό από κόντρα πλακάζ. Ο μηχανισμός του να είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό να βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαϊνού στήριξης. Το πάχος της γραφίδας να είναι 16mm.

Ύφασμα:

Το ύφασμα της επένδυσης να είναι από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, να έχει βάρος 310gr/m2 (±5%) και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή και την βραδυκαυστότητά του.

Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσία από χρωματολόγιο το οποίο θα προσκομισθεί.

Πιστοποιητικά:

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει:

α)Πιστοποιητικό κατά EN 12727:2016 level 4: για την αντοχή του.

β)Ειδικά για την έδρα του καθίσματος πιστοποιητικό το οποίο να πιστοποιεί ότι δοκιμάστηκε επιπλέον σύμφωνα με το πρότυπο EN1728:2016, δοκιμή: EN1728:2012 άρθρο 6.23 "λειτουργία ανάκλησης έδρας " και πληροί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη λειτουργία μέχρι 500.000 κύκλους. 

γ)Πιστοποιητικά EN 1021-1:2014 και EN 1021-2:2014 για την βραδυκαυστότητά του. Τα πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας του καθίσματος για να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για μέτρηση επί καθίσματος ντυμένου με το προσφερόμενο ύφασμα και όχι με διαφορετικό.

 Το ύφασμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας BS 5852 και EN 1021-1&2 καθώς και πιστοποιητικό αντοχής σε τριβή κατά BS EN 14465 για 100.000 κύκλους.

Ο κατασκευαστής για τα είδη της Ομάδας 2 πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Όλα τα αναφερόμενα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα:

Με την τεχνική προσφορά είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος του καθίσματος. Το κάθισμα του δείγματος είναι υποχρεωτικό να είναι ντυμένο με το προσφερόμενο ύφασμα.

Το δείγμα πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς. Δείγματα που θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία μετά την καταληκτική ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτά.

 Ποσότητα: 160 καθίσματα

Β2. Καθίσματα για το πάνελ (προεδρείο)

Κάθισμα τροχήλατο διευθυντικού τύπου με ψηλή πλάτη και μπράτσα.

Να διαθέτει ενιαία πλάτη – έδρα και αμορτισέρ για την ρύθμιση του ύψους.

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό RELAX με σταθεροποίηση σε πολλαπλές θέσεις κλίσης, ρύθμιση σκληρότητας και λειτουργία anti-shock.

Ο σκελετός έδρας – πλάτης να είναι από κοντραπλακέ οξιάς με αφρώδη μεταβλητής πυκνότητας.

 Η πλάτη – έδρα να είναι επενδυμένες με  δέρμα. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας.

Ποσότητα: 5 καθίσματα

Β3. Αντικατάσταση μοκέτας

Η υπάρχουσα μοκέτα θα αντικατασταθεί με μοκέτα η οποία πρέπει να είναι 100% naylon και να έχει τa παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ύψος μοκέτας 9 mm

Ύψος πέλους 7 mm

Bάρος μοκέτας 1760 gr/m2

Βάρος πέλους 1085 gr/m2

Πυκνότητα κόμπων/m2 145000

Αντοχή στο φως: ≥ 5-6

Αντοχή στο νερό: ≥ 4-5

Θερμική αντίσταση: 0,12 m2 K/W

Ηχομονωτική ικανότητα: 29 DB

Βραδυκαυστότητα: Cfl-s1 (EN 13501-1) σε πλήρη συγκόλληση

Ποσότητα: 230 m2

Β4. Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.

Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης.

Ποσότητα: 125 m2

Γ. Έπιπλα, μοκέτες και κουρτίνες Υποστηρικτικής αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Γ1. Καθίσματα Υποστηρικτικής αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Είναι κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα το οποίο εδράζεται σε χαλύβδινη βάση τεσσάρων ποδιών.

Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από σωλήνα διαστάσεων Φ 21mm και πάχους 2mm.

Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας να είναι κατασκευασμένο από πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα οξιάς. Να είναι επενδυμένο με πολυουρεθάνη και ντυμένο με ύφασμα.

Το ύφασμα να είναι το ίδιο με τα καθίσματα της κεντρικής αίθουσας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας από χρωματολόγιο το οποίο θα υποβληθεί.

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.

Ποσότητα: 20 καθίσματα

Γ2. Τραπέζια εργασίας - παρουσιάσεων

Είναι αναδιπλούμενα τραπέζια με επιφάνια εργασίας διάστασης 140Χ60cm.

Πρέπει να είναι φορητά και να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε διάταξη ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.

Πρέπει να μπορούν να αναδιπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται καταλαμβάνοντας τον μικρότερο δυνατό χώρο αποθήκευσης.

Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm και τα σόκορα περιμετρικά να καλύπτονται από PVC.

Τα πόδια τους θα πρέπει να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα.

Ποσότητα:             10 τραπέζια

Γ3. Διαχωριστικά σεμιναρίων

Πρέπει να είναι αυτοστήρικτα πάνελ με ειδική επιφάνεια ανάρτησης και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Η διάσταση κάθε πάνελ να είναι από 100 έως150 cm πλάτος και 200cm ύψος.

Τα διαχωριστικά πάνελ πρέπει να έχουν μεταλλικό σκελετό από προφίλ αλουμίνιου σχήματος Π πάχους 5mm.

 H επιφάνεια ανάρτησης να είναι κατασκευασμένη από το ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό τύπου   «BASOTECT» πάχους 5cm και επενδυμένη με αφρώδες και ύφασμα.

Ηχοαπορροφητικό υλικό:

Το ηχοαπορροφητικό υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Πυκνότητα (EN ISO 845):                                                    9 +/-1.5  kg/m3

Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1):                           >7 kPa

Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798):                                             >120 kPa

Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) %                              >20

Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1:                      B1

 

Θερμική αγωγιμότητα σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα:

Ηχοαπορρόφηση σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα:

κατά ISO 10534-2 (impedance tube)

κατά DIN EN ISO 354 (reverberation room)

Ύφασμα:

Το ύφασμα πρέπει να είναι 100% πολυεστέρας, να έχει βάρος 250gr/m2 και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή στους 150.000 κύκλους (Martindale) και για την βραδυκαυστότητα του κατά BS EN 1021 – 1&2.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά του υφάσματος πρέπει να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Ποσότητα: 5 τεμάχια

Γ4. Αντικατάσταση σκιάστρων παραθύρων

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.

Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης.

Ποσότητα: 120 m2 (για κουρτίνες ανά παράθυρο) ή 150 m2 (για κουρτίνες σε όλο το μήκος)

Γ5. Γραφεία και ερμάρια

Είναι θέση εργασίας η οποία αποτελείται από ένα (1) γραφείο με κύρια και βοηθητική επιφάνεια εργασίας σε σχήμα Γ, μία (1) συρταρίερα και δύο (2) ερμάρια.

Τα ξύλινα μέρη να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης.

Το γραφείο να διαθέτει 4 μεταλλικά πόδια χρωμιωμένα με ρεγουλατόρους.

Η κύρια επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 140Χ80cm και πάχος 30mm.

Η βοηθητική επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 100Χ500 και πάχος 30mm. Να διαθέτει 2 πόδια από την μία πλευρά ενώ από την άλλη να είναι συνδεδεμένη με την κύρια επιφάνεια εργασίας.

Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη, να διαθέτει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη και να έχει διαστάσεις 40Χ55Χ55cm.

Κάθε ερμάριο να έχει διάσταση 80Χ43Χ203(Υ)cm, να διαθέτει διπλή πόρτα κάτω με ένα ράφι εσωτερικά και στο επάνω μέρος ράφια. Ο σκελετός του ερμαρίου να έχει πάχος 18mm, τα ράφια να έχουν πάχος 25mm, η πλάτη να έχει πάχος 8mm και το καπάκι να έχει πάχος 25mm.

Ποσότητα:             1 σετ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ομάδας 2

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και οι πληρωμές θα είναι επίσης τμηματικές και ανάλογες με την παράδοση.

ΌΡΟΙ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδας 2

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που  επί  ποινή  αποκλεισμού  παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

 • Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 • Πιστοποιητικά: Το κάθισμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του κατά ΕΝ
 • 12727:2016 επίπεδο 4 (προδιαγραφές για πανεπιστημιακή χρήση) από επίσημο φορέα πιστοποίησης. Τόσο ο προσφέρων όσο κα ο κατασκευαστής (αν δεν είναι ο ίδιος) πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων και των χώρων που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια.
 • προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Θα κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών.
 • Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος κατά την υποβολή της προφοράς.
 • Τεχνική επάρκεια: Για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει τρία (3) έργα τουλάχιστον με παρεμφερές προϊόν σε χώρους εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ομάδας 2

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία

 • Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.).
 • Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  διευκολύνει  και  να  συνεργάζεται  με  της  εγκατεστημένους εργολάβους στον ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για της εργαζόμενους των συνεργείων του και των χρηστών του κτιρίου.
 • Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός Επιμελητηρίου δαπάνες του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προβλέπεται εκπαίδευση 6 ατόμων για την λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή (για 6 ώρες τουλάχιστον).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προβλέπεται Εγγυητική Επιστολή α) Συμμετοχής άρθρο 2.2.2, β) Καλής Εκτέλεσης άρθρο 4.1 γ) Καλής Λειτουργίας άρθρο 6.6

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4.5. της παρούσας διακήρυξης.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. , Κωδ. ΣΑ 082/1.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9916α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπομέτρο 19.2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ,

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  131.257,41 -  ΦΠΑ : 22.313,76€).

ΤΜΗΜΑ 1  : «Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 56.407,41€ πλέον ΦΠΑ (17%), 9.589,26€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 65.996,67€

ΤΜΗΜΑ 2  : «Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.850,00€ πλέον ΦΠΑ (17%), 12.724,50€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 87.574,50€

Οι προκαταρτικές διαβουλεύσεις οδήγησαν σε διαμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με διερεύνηση της αγοράς και λήψης τριών προσφορών βάση διερεύνησης των αναγκών και του εύλογου κόστους της αγοράς σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.

Να καλύπτονται κατά το ελάχιστο οι παρακάτω προδιαγραφές , επί ποινή αποκλεισμού.

α/α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

 

 

 

 

 

Σύστημα Προβολής

Ποσότητα 2 τεμάχια

 

 

Α.1

PROJECTOR

 

 

 

Α.1.1

Τεχνολογία:

3LCD Technology, RGB

 

 

Α.1.2

Ανάλυση:

1,920 x 1,200

 

 

Α.1.3

Φωτεινότητα:

≥ 5.400 ANSI lumens

 

 

Α.1.4

Αντίθεση:

≥ 14.500:1

 

 

Α.1.5

Επίπεδο θορύβου

≤ Normal: 39 dB(A) – Economy: 29 dB (A)

 

 

Α.1.6

Αντιστάθμιση (offset)

10 : 1

 

 

Α.1.7

Τύπος φακού

Με οπτικό zoom 1.42- 2.25 :1

 

 

Α.1.8

Είσοδοι :

USB 2.0 Type A,

USB 2.0 Type B,

RS-232C,

Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T),

VGA in (2x),

HDMI in (2x),

Composite in,

RGB in (2x),

HDBaseT,

Miracast,

MHL,

Stereo mini jack audio in (2x),

Wireless LAN b/g/n (2.4GHz),

Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

 

 

Α.1.9

Σύνδεση δικτύου:

Ενσύρματη σύνδεση

 

 

Α.1.10

Διαστάσεις προβολής :

50 inches - 300 inches

 

 

Α.1.11

Βάρος:

< 4,9 κιλά

 

 

Α.1.12

Ασύρματο χειριστήριο:

ΝΑΙ

 

 

Α.1.13

Projector control

3rd party control

 AMX, Crestron(δίκτυο),

Control4

 

 

Α.1.14

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα:

55 μήνες  ή 950 ώρες

 

 

Α.1.15

Keystone correction:

Αυτόματα vertical: ± 30°

Αυτόματα horizontal: ± 20°

 

 

A.1.16

Επεξεργασία video

10 bit

 

 

Α.1.17

Refresh rate 2D vertical

210 Hz – 230 Hz

 

 

Α.1.18

Να περιλαμβάνεται βάση στήριξης οροφής μεταβλητού ύψους

ΝΑΙ

 

 

Α.1.19

Εγγύηση

5 χρόνια ή 7.500 ώρες

 

 

Α.2

MONITOR

Ποσότητα 4 τεμάχια

 

 

Α.2.1

Επαγγελματικής χρήσης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

ΝΑΙ

 

 

Α.2.2

Ώρες λειτουργίας

≥ 50.000 ώρες

 

 

Α.2.3

Τεχνολογία Panel

IPS

 

 

Α.2.4

Μέγεθος

49"

 

 

Α.2.5

Επιφάνεια οθόνης

Anti-glare, 3H HardCoating

 

 

Α.2.6

Αναλογία πλευρών

16:9

 

 

Α.2.7

Ανάλυση

1920 x 1080 (FHD)

 

 

Α.2.8

Φωτεινότητα

≥ 450 cd/m2

 

 

Α.2.9

Λόγος Αντίθεσης (Δυναμικός)

≥ 3.900.000:1

 

 

Α.2.10

Είσοδοι-Έξοδοι

Είσοδοι :

HDMI (3),

DP,

DVI-D,

USB 3.0

RS-232

LAN

AUDIO IN

Υποδοχή για χρήση υπέρυθρου και αισθητήρα φωτεινότητας

Έξοδοι :

DP

RS-232

AUDIO

Υποδοχή για χρήση υπέρυθρου και αισθητήρα φωτεινότητας

 

 

Α.2.11

Ηχεία

20W

 

 

Α.2.12

Διάταξη εγκατάστασης

Κάθετη

Οριζόντια

 

 

Α.2.13

Βάρος

≤ 19 κιλά

 

 

Α.2.14

Κατανάλωση Τυπική

≤ 105 W

 

 

Α.2.15

Να διαθέτει ενσωματωμένο media player, λογισμικό διαχείρισης , δυνατότητες λειτουργίας

Εσωτερική μνήμη 8GB

Wi-Fi embedded

PIP_PBP

Screen share

OPS media player συμβατότητα

SOC quad core

Λειτουργία TILE 15x15

 

 

Α.2.16

Στήριξη

Επιτοίχια στήριξη, συμβατή και πιστοποιημένη  με vesa. Η στήριξη περιλαμβάνει βραχίονα που μετακινείται για να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πίσω πλευρά

 

 

Α.3

PROJECTION SCREEN

Ποσότητα 2 τεμάχια

 

 

Α.3.1

Ηλεκτρική οθόνη προβολής 240 , 16: 10

Διαστάσεις επιφάνειας προβολής 240 x 150 (cm)

35cm extra black drop

Μαύρα περιμετρικά περιθώρια

Βάσεις στήριξης μεταβλητής τοποθέτησης για ευκολία εγκατάστασης

τοίχου/οροφής

 

 

Α.3.2

Τύπος πανιού

1.0     gain

PVC υλικό

Πάχος 0.43mm

Μαύρα περιμετρικά περιθώρια και πλάτη

 

 

Α.3.3

Τύπος Ηλεκτρικού moter

Ευρωπαϊκού τύπου SOMFY

 

 

A.3.4

Εγγύηση

2 χρόνια

 

 

 

Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας

 

 

 

Α.4

MATRIX

Ποσότητα 2 τεμάχια

 

 

Α.4.1

Ανάλυση

4K/60Hz

4K/30Hz (4:4:4)

 

 

Α.4.2

Είσοδοι

4 HDMI HDCP 1.4

4 stereo audio unbalanced

 

 

Α.4.3

Έξοδοι

4 HDMI

4 stereo audio balanced

 

 

Α.4.4

Πόρτες ελέγχου

1 USB

1 RS−232

1 Ethernet

 

 

Α.4.5

Δυνατότητες

HDCP ON/OFF ανά είσοδο

EDID διαχείριση ανά είσοδο

Αυτόματη επιλογή εισόδου

Audio De–embedding/ Embedding

Κουμπιά επιλογής εισόδων με οθόνη ενδείξεων

Audio matrix

USB Charging

 

 

Α.4.6

Εγγύηση

≥ 6 χρόνια

 

 

A.5

CAMERA για Video Conference

Ποσότητα 1 τεμάχιo

 

 

A.5.1

Resolution

1080p60

 

 

A.5.2

Zoom

12x οπτικό zoom

 

 

A.5.3

Γωνία θέασης

≥ 72°

 

 

A.5.4

Connections

1x USB 3.0

1x USB 2.0

1x Ethernet

Διακόπτης τροφοδοσίας ενσωματωμένος

RS-232 control in-out

 

 

A.5.5

Βάση οροφής , τοίχου

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή

 

 

A.5.6

Δυνατότητες

Noise reduction

IP streaming H264

IP streaming H265

RTSP Protocol

Είσοδος ήχου

Παράλληλα σήματα εικόνας σε USB 3.0 & USB 2.0 & IP & HDMI

≥ 250 preset position

≥ 55dB Video Signal-to-noise ratio

Dual video stream

 

 

A.5.7

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τo Video Conference

NAI

 

 

A.6

CODEC Video Conference  1

Ποσότητα 1 τεμάχιo

 

 

A.6.1

Συσκευή Video Conference για συνδέσεις:

SIP

H.323

Skype for Business client

Wireless presentation

Υποστήριξη διαδραστικής οθόνης

Streaming

Εγγραφή βιντεοδιάσκεψης

Υποστήριξη 2 καμερών

Να περιλαμβάνεται κάμερα PTZ 12x

NAI

 

 

A.6.2

Είσοδοι

2x USB 3.0

2x HDMI

Balanced audio

Line audio

Σύνδεση συσκευών speakerphone

 

 

A.6.3

Έξοδοι

HDMI

DP

Balanced audio

Line audio

 

 

A.6.4

Υποστήριξη Video

1080p  60 fps

H.261 - H.263 - H.263+ - H.263++

H.264/AVC/SVC Skype for Business)

 

 

A.6.5

Υποστήριξη Audio

AAC.LD (20KHz)

G.722.1 Annex C (14KHz)

G.722, G.722.1 (7KHz)

 G.711, G.728. AMR (3G)     G.723.1, G.729.  (3.4KHz)

 

 

Α.6.6

Streaming

Multicast /- Unicast (20 numbers ) streaming RTSP
Maximum number of viewers (unicast): 20

 

 

Α.6.7

Embedded Recording

Εγγραφή τοπικά και εξωτερικά , Formats: windows media video , mp4

 

 

Α.6.8

Security

Encryption using H.235 (AES)

 

 

Α.6.9

Skype

Δυνατότητα άδειας για χρήση Skype for Business

 

 

Α.6.10

Wireless Presentation

1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση (με δυνατότητα έως 6 χρήστες)

 

 

 

α/α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

 

 

 

 

A.7

SPEAKERPHONE

Ποσότητα 2 τεμάχια

 

 

A.7.1

 Speakerphone με ενσωματωμένα 3 μικρόφωνα και ηχείο  (2 συσκευές για το Video conference 1)

ΝΑΙ

 

 

A.7.2

Η κάθε μονάδα να διαθέτει 3 μικρόφωνα

Να διαθέτει προτεραιότητα του πρώτου μικροφώνου που είναι πλησιέστερα στον ομιλητή

ΝΑΙ

 

 

A.7.3

Να διαθέτει Echo cancellation

ΝΑΙ

 

 

A.7.4

FULL DUPLEX

Noise cancellation

ALC

ΝΑΙ

 

 

A.7.5

Απόκριση συχνότητας ήχου

20Hz-20kHz (+/- 1 db)

 

 

A.7.6

Να διαθέτει κουμπιά άμεσου ελέγχου  έντασης και mute

ΝΑΙ

 

 

A.7.7

 Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το Video conference

ΝΑΙ

 

 

A.8

WIRELESS PRESENTATION

 

 

 

A.8.1

Είσοδοι

4x USB 3.0

 

 

A.8.2

Έξοδοι γραφικών

1 HDMI,

1 mini DP

 

 

A.8.3

Έξοδοι ήχου

1  line audio

 

 

A.8.4

Επεξεργαστής

Intel® Dual core 1.0GHz

 

 

A.8.5

Μνήμη

4GB

 

 

A.8.6

Χωρητικότητα

16GB, SSD

 

 

A.8.7

LAN

ΝΑΙ

 

 

A.8.8

Ήχος

Αναλογικός και ψηφιακός

 

 

A.9

DISTRIBUTION AMPLIFIER

 

 

 

A.9.1

Έξοδος

4 HDMI

 

 

A.9.2

Είσοδος

1 HDMI connector

 

 

A.9.3

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το matrix

ΝΑΙ

 

 

A.9.4

Βάση στήριξης για rack να είναι του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

 

A.9.5

Εγγύηση

6 χρόνια

 

 

A.10

Δέκτης σήματος HDBASE-T σε HDMI

 

 

 

A.10.1

Είσοδοι

1 HDBT ( RJ-45)

 

 

A.10.2

Έξοδοι

1 HDMI

 

 

A.10.3

Πόρτες

1 IR

1 RS−232

 

 

A.10.4

VIDEO

4K UHD / 60Hz  (Up to 100m )

 

 

A.10.5

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το matrix

ΝΑΙ

 

 

Α.10.6

Βάση στήριξης για rack να είναι του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

 

A.10.7

Εγγύηση

6 χρόνια

 

 

A.11

Πομπός σήματος επίτοιχου τύπου , HDMI & VGA σε HDBASE-T

 

 

 

A11.1

Είσοδοι

1 HDMI

1 VGA

1 LAN

 

 

A.11.2

Έξοδοι

1 HDBASE-T

 

 

A.11.3

PORTS

1 HDBASE-T

1 RS-232

1 Audio out

 

 

A.11.4

VIDEO

4K UHD / 60Hz  (Up to 100m )

 

 

A.11.5

Αυτόματη επιλογή εισόδου

ΝΑΙ

 

 

A.11.6

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το matrix

ΝΑΙ

 

 

A.11.7

εγγύηση

6 χρόνια

 

 

A.12

Interface  HDMI - DVI to USB για Video Conference data sharing

 

 

 

A12.1

Συσκευή μετατροπή του σήματος από HDMI σε USB για την σύνδεση σήματος υπολογιστή στο Video Conference

NAI

 

 

A12.2

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το Video Conference

NAI

 

 

A.13

Ψηφιακό matrix ήχου 8x6

 

 

 

A13.1

Ψηφιακή συσκευή matrix ήχου 8 εισόδων και 6 εξόδων.

Να διαθέτει ενσωματωμένο DSP

ΝΑΙ

 

 

A13.2

ADC & DAC

24-bit 48 kHz

 

 

A13.3

THD

0.001%, 20 Hz -20 kHz, 0 Db GAIN , (+4 dBu) input

 

 

A13.4

Είσοδοι – Έξοδοι

8 line mic inputs

6 audio line outputs

LAN

USB

 

 

Α13.5

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα αυτοματισμού

ΝΑΙ

 

 

 

Ηχητικό Σύστημα

 

 

 

A.14

Τελικός Ενισχυτής 2x170W

 

 

 

A14.1

Ενίσχυση στα 4Ω RMS

2 x 170 Watt

 

 

A14.2

Ενίσχυση στα 8Ω RMS

2 x 110 Watt

 

 

A14.3

Μέγεθος

1 U

 

 

A14.4

Εύρος συχνότητας

10Hz- 35 Khz

 

 

A14.5

Χαμηλής κατανάλωση ρεύματος σε πλήρη ισχύ

530 Watt

 

 

A.15

Ηχοστήλη αλουμινίου 40W, 4x3 in, 1x1in

 

 

 

A15.1

Μέγεθος woofer

4 x 3 inch

 

 

A15.2

Μέγεθος tweeter

1 inch

 

 

A15.3

Εύρος συχνότητας

200-20 Khz

 

 

A15.4

ισχύς RMS

40 watt

 

 

A15.5

Τύπος κατασκευής 

Αλουμινίου

 

 

A.16

Mικρόφωνο αναλογίου με εύκαμπτο στέλεχος,

 

 

 

A16.1

Ευαισθησία

0.7 mV 85 dB SPL

 

 

A16.2

Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου

110 dB SPL

 

 

A16.3

Απόκριση Συχνότητας

105 Hz to 15 kHz

 

 

A.17

Ασύρματο σετ πέτου

 

 

 

A17.1

Ευαισθησία

≤ 3 μV σε 52 dB(A)rms S/N

 

 

A17.2

Προσαρμογή φάσματος ήχου

45 dB

 

 

A17.3

Απόκριση Συχνότητας

50 έως 16,000 Hz (–3 dB)

 

 

A17.4

Αυτόματη διαχείριση συχνοτήτων και συγχρονισμός μέσω απομακρυσμένων καναλιών

ΝΑΙ

 

 

A.18

Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με κουμπί on/off και mute,

 

 

 

A18.1

Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου

100 dB for 1% THD

 

 

A18.2

Απόκριση Συχνότητας

80 Hz - 16 kHz

 

 

A18.3

κουμπί on/off  (κουμπί ομιλίας)

ΝΑΙ

 

 

A.19

Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου με κουμπί on/off και mute

 

 

 

A19.1

Μέγιστο επίπεδο ήχου εισόδου

100 dB for 1% THD

 

 

A19.2

Απόκριση Συχνότητας

80 Hz - 16 kHz

 

 

A19.3

Κουμπί on/off (κουμπί ομιλίας) και mute

105 Hz to 15 kHz

 

 

A.20

Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού Συστήματος , μονοκαλωδιακού τύπου με Λειτουργία override από το μικρόφωνο προέδρου

 

 

 

A.20.1

Αναλογία σήματος προς θόρυβο

≥ 60 dB

 

 

A.20.2

Tροφοδοσία ρεύματος (out)

15 VDC/4.3A

 

 

A.20.3

Τροφοδοσία ρεύματος (in)

100 - 240 VAC/47-53Hz/1.4A max

 

 

A.20.4

Ελάχιστο output level

100 mV

 

 

A.21

Κονσόλα μίξης 16 καναλιών με είσοδους 10 Mic / 16 Line

 

 

 

A.21.1

Είσοδοι

8 είσοδοι  MIC/LINE με Combo XLR/Jack, κανάλια 1-8.

2 είσοδοι MIC/LINE stereo με XLR/Jack, κανάλια 9-12.

2 είσοδοι LINE stereo με RCA/Jack κανάλια 13-16

 

 

A.21.2

Έξοδοι

2x XLR balanced /Jack stereo, 4x group/jack, 4x Aux/jack, 2x monitor/jack, 1x headphones/jack

 

 

A.21.3

Φίλτρο

HPF 80 Hz, 12 dB/oct στα κανάλια 1-12

 

 

A.21.4

Phantom power

+48V για όλα τα κανάλια MIC

 

 

A.22

Ασύρματο μικρόφωνο σετ χειρός

 

 

 

A.22.1

Signal-to-noise ratio

≥ 102 dBA

 

 

A.22.2

Ευαισθησία

≤ 3 μV 52 dB A rms

 

 

A.22.3

Χρόνος λειτουργίας

10 ώρες

 

 

A.22.4

Switching bandwidth

up to 24 MHz

 

 

 

Σύστημα Αυτοματισμού

 

 

 

A.23

Κεντρική μονάδα αυτοματισμού

 

 

 

A.23.1

Κεντρική μονάδα αυτοματισμού  για πολλαπλούς ελέγχους συσκευών

Να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία 9 προγραμμάτων

LAN control  για συσκευές

8 θύρες ελέγχου relay

8 digital inputs I/O

8 Θύρες infrared/serial

3 Θύρες  ΡΣ-232

USB για αποθήκευση

BACnet/IP  CONTROL

 

 

A.23.2

Μνήμη συστήματος

SDRAM: 512 MB

Flash: 4 GB

Αναβάθμιση έως 1TB

 

 

A.23.3

Communications

Να υποστηρίζει :

Web control

SNMP

IOS , Android devices support

 

 

A.24

Οθόνη αφής αυτοματσιμού 5''

 

 

 

A.24.1

Τύπος Απεικόνισης

LCD TFT

5 σημείων

 

 

A.24.2

Μέγεθος

5 in.

 

 

A.24.3

Ανάλυση

960 x 540 pixels

 

 

A.24.4

Φωτεινότητα

400 nits

 

 

A.24.5

Εύρος θέασης

± 80° Η, ±80° V

 

 

A.24.6

Να διαθέτει επιτραπέζια βάση στήριξης του ιδίου κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

 

A.24.7

Να διαθέτει POE injector του ιδίου κατασκευαστή

ΝΑΙ

 

 

A.24.8

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα αυτοματισμού

ΝΑΙ

 

 

A.25

LAPTOP

 

 

 

A.25.1

CPU

Intel Core i5-8250U quad-core 1.6GHz

 

 

A.25.2

Graphics

Intel HD Graphics 620

 

 

A.25.3

Ram

4GB DDR4 RAM (2133MHz)

 

 

A.25.4

Screen

15-inch FHD (1920 x 1080) antiglare

 

 

A.25.5

Storage

500GB 5400rpm HDD

 

 

A.25.6

Ports

1 x USB Type-C

1 x DisplayPort

 

 

A.26

A3 PRINTER

 

 

 

A.26.1

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

 

 

A.26.2

Ανάλυση εκτύπωσης

Black (best): Optical: 600 x 600 dpi; Optical: 1200 x 1200 dpi

 

 

A.26.3

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

Up to 50,000 pages per month A4

 

 

A.26.4

Printer smart

4 line LCD, 4 Quick-set button Copy

 

 

A.26.5

Ταχύτητα εκτύπωσης

Black (A4, normal) Up to 23 ppm ,

Black (A4, duplex): Up to 12 ipm ,

Black (A3, normal) Up to 12 ppm

 

 

A.26.6

Ταχύτητα αντιγραφής

Black (A4): Up to 23 cpm

 

 

A.27

SWITCH Ethernet 1000Base-T 24 PORTS

 

 

 

A.27.1

Switching capacity

48 gbps

 

 

A.27.2

Switch forwarding rate

35.7(mpps)

 

 

A.27.3

Input voltage of AC

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

 

 

A.27.4

Max. power consumption

17 (watt)

 

 

A.27.5

Fanless

NAI

 

 

A.28

CAMERA για Video Conference 2

Ποσότητα 1 τεμάχιo

 

 

A.28.1

Resolution

1080p30

 

 

A.28.2

 Zoom

12x οπτικό zoom

 

 

A.27.3

Γωνία θέασης

≥ 72°

 

 

A.28.4

Connections

1x USB 3.0

1x audio line in

RS-232 control in-out

 

 

 

A.28.5

Βάση οροφής

Να είναι του ίδιου κατασκευαστή

 

 

A.28.6

Δυνατότητες

Noise reduction

RTSP Protocol

≥ 250 preset position

 

 

A.28.7

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τo Video Conference 1

NAI

 

 

A.29

CODEC Video Conference  2

Ποσότητα 1 τεμάχιo

 

 

A.29.1

Συσκευή Video Conference για συνδέσεις

SIP

H.323

Skype for Business client

Wireless presentation

Υποστήριξη διαδραστικής οθόνης

ΝΑΙ

 

 

A.29.2

Είσοδοι

1x USB 3.0 Video

4x USB

Digital audio

 

 

A.29.3

Έξοδοι

HDMI

DP

USB audio

 

 

A.29.4

Υποστήριξη Video

1080p 30 fps

H.261 - H.263 - H.263+ - H.263++

H.264/AVC/SVC Skype for Business)

 

 

A.29.5

Υποστήριξη Audio

AAC.LD (20KHz)

G.722.1 Annex C (14KHz)

G.722, G.722.1 (7KHz)

G.711, G.728. AMR (3G)   G.723.1, G.729.  (3.4KHz)

 

 

Α.29.9

Skype

Δυνατότητα άδειας για χρήση Skype for

Business

 

 

Α.29.10

Wireless Presentation

1 χρήστης για ασύρματη παρουσίαση (με δυνατότητα έως 4 χρήστες)

 

 

A.30

SPEAKERPHONE

Ποσότητα 2 τεμάχια

 

 

A.30.1

Speakerphone με ενσωματωμένα 3 μικρόφωνα και ηχείο (1 συσκευή για το Video conference 2)

ΝΑΙ

 

 

A.30.2

Η κάθε μονάδα να διαθέτει 3 μικρόφωνα

Να διαθέτει προτεραιότητα του πρώτου μικροφώνου που είναι πλησιέστερα στον ομιλητή

ΝΑΙ

 

 

A.30.3

Να διαθέτει Echo cancellation

ΝΑΙ

 

 

A.30.4

FULL DUPLEX

Noise cancellation

ALC

ΝΑΙ

 

 

A.30.5

Απόκριση συχνότητας ήχου

20Hz-20kHz (+/- 1 db)

 

 

A.30.6

Να διαθέτει κουμπιά άμεσου ελέγχου  έντασης και mute

ΝΑΙ

 

 

A.30.7

Το προϊόν να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το Video conference

ΝΑΙ

 
         

 


Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

A/A

Προδιαγραφή

 

B.

ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ

 

B.1

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

 

 

Γενικά:

 

1

Είναι κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο στο μπράτσο υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

 

Για λόγους αισθητικής τα πλαϊνά του καθίσματος πρέπει να είναι ξύλινα και να έχουν σχήμα τραπεζίου. Η κλίση της πλάτης πρέπει να είναι ίδια με την κλίση της πίσω πλευράς του πλαϊνού ώστε να υπάρχει μία οπτική συνέχεια.

 

2

Το κάθισμα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης με μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων πρέπει να παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.

 

3

Πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.

 

4

Η έδρα πρέπει να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

 

Το κάθισμα πρέπει να είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

 

5

Τόσο η έδρα όσο και η πλάτη πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας, χωρίς ακμές ή άλλα σημεία τα οποία να επηρεάζουν την άνεση του χρήστη, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για πολύωρη χρήση.

 

6

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

 

 

Πλάτη:

 

7

Το σχήμα της πλάτης πρέπει να είναι ορθογώνιο.

 

Η πλάτη να είναι από κόντρα πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά οξιάς λουστραρισμένο. Το συνολικό πάχος του εμφανούς ξύλινου μέρους να είναι γύρω στα 17mm. Να διαθέτει μαξιλάρι από βραδύκαυστη αφρώδη μορφοποιημένη πολυουρεθάνη πάχους 5-9 cm το οποίο να φέρει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, να είναι προσαρμοσμένο στην πλάτη και επενδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα.

 

8

Στο κάτω μέρος της πλάτης εσωτερικά πρέπει να υπάρχει στραντζαριστό εξάρτημα διατομής 5cm Χ 2,5cm, 2mm πάχος, το οποίο είναι συνδετικό μεταξύ των κάθετων πλαϊνών/ποδιών και της πλάτης.

 

9

Στην πλάτη δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμφανής βίδα ή άλλο εμφανές εξάρτημα σύνδεσης.

 

 

Έδρα:

 

10

Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό.

 

11

Πρέπει διαθέτει εσωτερικά δύο κρυφούς μηχανισμούς ελατηρίων οι οποίοι να επιτρέπουν την αυτόματη ανάκλιση της.

 

12

Να είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με ύφασμα ή εναλλακτικά στο κάτω μέρος της να διαθέτει επένδυση από καπλαμά οξιάς με άριστα επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία

 

 

Πλαϊνό στήριξης:

 

13

Το πλαϊνό στήριξης ( πόδι) του καθίσματος να είναι κατασκευασμένο από ξυλεία οξιάς σε συνδυασμό με μοριοσανίδα ή ινοσανίδα επενδυμένες με καπλαμά λουστραρισμένο. Στο κάτω μέρος να υπάρχει ειδική (σχεδόν κρυφή) λάμα πάκτωσης εξασφαλίζοντας στο κάθισμα εξαιρετική σταθερότητα. Στο επάνω μέρος του πρέπει να φέρει μπράτσο.

 

14

Πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας.

 

 

Μπράτσα:

 

15

Τα μπράτσα να είναι από μασίφ ξύλο οξιάς

 

 

Αντιπάνικ αναλόγιο:

 

 

Το κάθισμα να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή του, με επιφάνεια από βραδύκαυστο βακελιτούχο υλικό (HPL) και εσωτερικό από κόντρα πλακάζ.

 

16

Ο μηχανισμός του να είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό να βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαϊνού στήριξης. Το πάχος της γραφίδας να είναι 16mm.

 

 

Ύφασμα:

 

17

Το ύφασμα της επένδυσης να είναι από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, να έχει βάρος 310gr/m2 (±5%) και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή και την βραδυκαυστότητά του.

 

Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσία από χρωματολόγιο το οποίο θα προσκομισθεί

 

 

Πιστοποιητικά:

 

 

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει:

 

18

α)Πιστοποιητικό κατά EN 12727:2016 level 4 για την αντοχή του.

 

19

β)Ειδικά για την έδρα του καθίσματος πιστοποιητικό το οποίο να πιστοποιεί ότι δοκιμάστηκε επιπλέον σύμφωνα με το πρότυπο EN1728:2016, δοκιμή: EN1728:2012 άρθρο 6.23 "λειτουργία ανάκλησης έδρας " και πληροί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη λειτουργία μέχρι 500.000 κύκλους. 

 

20

γ) )Πιστοποιητικά EN 1021-1:2014 και EN 1021-2:2014 για την βραδυκαυστότητά του. Τα πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας του καθίσματος για να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για μέτρηση επί καθίσματος ντυμένου με το προσφερόμενο ύφασμα και όχι με διαφορετικό.

 

21

Το ύφασμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας BS 5852 και EN 1021-1&2 καθώς και πιστοποιητικό αντοχής σε τριβή κατά BS EN 14465 για 100.000 κύκλους.

 

22

Ο κατασκευαστής για τα είδη της Ομάδας 2 πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018

 

23

Δείγμα: Με την τεχνική προσφορά είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος του καθίσματος. Το κάθισμα του δείγματος είναι υποχρεωτικό να είναι ντυμένο με το προσφερόμενο ύφασμα

 

24

Ο προσφέρων έχει λάβει γνώση του των εγκαταστάσεων και των χώρων που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια (πέραν της Διακήρυξης)

 

 

Ποσότητα: 160 καθίσματα

 

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛ (ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ)

 

25

Κάθισμα τροχήλατο διευθυντικού τύπου με ψηλή πλάτη και μπράτσα.

 

Να διαθέτει ενιαία πλάτη – έδρα και αμορτισέρ για την ρύθμιση του ύψους.

 

Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό RELAX με σταθεροποίηση σε πολλαπλές θέσεις κλίσης, ρύθμιση σκληρότητας και λειτουργία anti-shock.

 

Ο σκελετός έδρας – πλάτης να είναι από κοντραπλακέ οξιάς με αφρώδη μεταβλητής πυκνότητας.

 

26

Η πλάτη – έδρα να είναι επενδυμένες με  δέρμα. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας.

 

27

Ποσότητα: 5 καθίσματα

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ

 

28

Η υπάρχουσα μοκέτα θα αντικατασταθεί με μοκέτα η οποία πρέπει να είναι 100% naylon και να έχει τa παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Ύψος μοκέτας 9 mm

 

Ύψος πέλους 7 mm

 

Bάρος μοκέτας 1760 gr/m2

 

Βάρος πέλους 1085 gr/m2

 

Πυκνότητα κόμπων/m2 145000

 

Αντοχή στο φως: ≥ 5-6

 

Αντοχή στο νερό: ≥ 4-5

 

Θερμική αντίσταση: 0,12 m2 K/W

 

Ηχομονωτική ικανότητα: 29 DB

 

Βραδυκαυστότητα: Cfl-s1 (EN 13501-1) σε πλήρη συγκόλληση

 

 

Ποσότητα: 230 m2

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

 

29

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.

 

Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης.

 

30

Ποσότητα: 125 m2

 

 

ΕΠΙΠΛΑ, ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΑΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

31

Είναι κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα το οποίο εδράζεται σε χαλύβδινη βάση τεσσάρων ποδιών.

 

Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από σωλήνα διαστάσεων Φ 21mm και πάχους 2mm.

 

Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας να είναι κατασκευασμένο από πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα οξιάς. Να είναι επενδυμένο με πολυουρεθάνη και ντυμένο με ύφασμα.

 

31

Το ύφασμα να είναι το ίδιο με τα καθίσματα της κεντρικής αίθουσας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της υπηρεσίας από χρωματολόγιο το οποίο θα υποβληθεί.

 

32

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.

 

33

Ποσότητα: 20 καθίσματα

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

34

Είναι αναδιπλούμενα τραπέζια με επιφάνια εργασίας διάστασης 140Χ60cm.

 

Πρέπει να είναι φορητά και να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε διάταξη ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.

 

35

Πρέπει να μπορούν να αναδιπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται καταλαμβάνοντας τον μικρότερο δυνατό χώρο αποθήκευσης.

 

36

Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους 25mm και τα σόκορα περιμετρικά να καλύπτονται από PVC.

 

Τα πόδια τους θα πρέπει να είναι μεταλλικά χρωμιωμένα.

 

37

Ποσότητα: 10 τραπέζια

 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

37

Πρέπει να είναι αυτοστήρικτα πάνελ με ειδική επιφάνεια ανάρτησης και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Η διάσταση κάθε πάνελ να είναι από 100 έως150 cm πλάτος και 200cm ύψος.

 

39

Τα διαχωριστικά πάνελ πρέπει να έχουν μεταλλικό σκελετό από προφίλ αλουμίνιου σχήματος Π πάχους 5mm.

 

40

H επιφάνεια ανάρτησης να είναι κατασκευασμένη από το ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό τύπου   «BASOTECT» πάχους 5cm και επενδυμένη με αφρώδες και ύφασμα.

 

41

Το ηχοαπορροφητικό υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Πυκνότητα (EN ISO 845):    9 +/-1.5  kg/m3

 

Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1): >7 kPa

 

Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798):   >120 kPa

 

Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) %  >20

 

Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1:   B1

 

42

Η θερμική αγωγιμότητα του ηχοαπορροφητικού υλικού είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο διάγραμμα της διακήρυξης.

 

43

Η ηχοαπορρόφηση  του ηχοαπορροφητικού υλικού είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα δύο (2) διαγράμματα της διακήρυξης.

 

44

Το ύφασμα πρέπει να είναι 100% πολυεστέρας, να έχει βάρος 250gr/m2 και να είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε τριβή στους 150.000 κύκλους (Martindale) και για την βραδυκαυστότητα του κατά BS EN 1021 – 1&2.

 

45

Ποσότητα: 5 τεμάχια

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

 

46

Τα σκίαστρα παραθύρων θα αντικατασταθούν με κουρτίνες από βραδύκαυστο ύφασμα με σύνθεση 100 % polyester TREVIRA CS και  βάρος τουλάχιστον 380gr/m2.

 

Οι κουρτίνες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης.

 

47

Ποσότητα: 120 m2 (για κουρτίνες ανά παράθυρο) ή 150 m2 (για κουρτίνες σε όλο το μήκος)

 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ

 

48

Είναι θέση εργασίας η οποία αποτελείται από ένα (1) γραφείο με κύρια και βοηθητική επιφάνεια εργασίας σε σχήμα Γ, μία (1) συρταρίερα και δύο (2) ερμάρια.

 

49

Τα ξύλινα μέρη να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης.

 
 

50

Το γραφείο να διαθέτει 4 μεταλλικά πόδια χρωμιωμένα με ρεγουλατόρους.

 

51

Η κύρια επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 140Χ80cm και πάχος 30mm.

 

Η βοηθητική επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 100Χ500 και πάχος 30mm. Να διαθέτει 2 πόδια από την μία πλευρά ενώ από την άλλη να είναι συνδεδεμένη με την κύρια επιφάνεια εργασίας. 

 

52

Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη, να διαθέτει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη και να έχει διαστάσεις 40Χ55Χ55cm.

 

53

Κάθε ερμάριο να έχει διάσταση 80Χ43Χ203(Υ)cm, να διαθέτει διπλή πόρτα κάτω με ένα ράφι εσωτερικά και στο επάνω μέρος ράφια. Ο σκελετός του ερμαρίου να έχει πάχος 18mm, τα ράφια να έχουν πάχος 25mm, η πλάτη να έχει πάχος 8mm και το καπάκι να έχει πάχος 25mm.

 

54

Ποσότητα: 1 σετ

 

 


Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A

Προδιαγραφή

1

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

2

Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Παραγράφων του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης

3

Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων και του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος και παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4

Πίνακας Υπηρεσιών Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

5

Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Παραγράφων του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης

6

Εκπαίδευση τουλάχιστον 6 στελεχών για τουλάχιστον 6 ώρες στη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

___________________________________________

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Back to Top