Νέα

Διοργάνωση Σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας Από Το Επιμελητήριο Λέσβου

05/02/2019

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ

 

Το Επιμελητήριο Λέσβου προτίθεται να διοργανώσει Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Β’ & Γ’ Κατηγορίας για το έτος 2019.

 

Σε αυτά μπορούν να λάβουν μέρος :

Α) οι εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84)

Β) οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παρ. 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Γ) οι εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Y.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα, παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Το κόστος συμμετοχής σε προγράμματα Γ’ κατηγορίας είναι 50,00 ευρώ και σε προγράμματα Β’ κατηγορίας 100,00 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στo τηλ. 2251 0 28431, εσωτ. 2, κ. Βαλερί Ντουνιά.

Μυτιλήνη 29 Ιανουαρίου 2019

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

DOWNLOADS:
Αίτηση
Εγκύκλιος
Back to Top