Νέα

Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα»

12/07/2018

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,

σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου

για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα»

στο Επιμελητήριο Λέσβου, Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης»,

Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη, Λέσβος,

τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00.

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών

DOWNLOADS:
Πρόσκληση Ημερίδας για δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Πρόγραμμα Ημερίδας για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Back to Top