Νέα

«Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων, η περίπτωση της Λέσβου και της Χίου».

30/11/-0001

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, 7.00 μ.μ. – στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου – ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων, η περίπτωση της Λέσβου και της Χίου».

Η ενημερωτική συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο του Έργου «SuSNisia» που υλοποιείται από το IZES (Ινστιτούτο Έρευνας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών του Σααρμπρίκεν της Γερμανίας) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου, με τη πρώτη συνάντηση να έχει γίνει τον Ιανουάριο στη Χίο.

Στο πλαίσιο του έργου συντάσσεται μελέτη σκοπιμότητας, η οποία παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και προτείνει την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων στη Λέσβο και στη Χίο, για τη διαχείριση των βιογενών αποβλήτων (αγροκτηροτροφικά απόβλητα, απόβλητα τροφίμων, κλαδέματα, κτλ).

Η ερευνητική ομάδα του έργου δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων: α) ελαιουργικών αποβλήτων, β) τυροκομικών αποβλήτων, γ) αποβλήτων ποιμνιοστασίων, δ) αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγή ούζου και οίνου και ε) αποβλήτων χυμοποιείων και λοιπών βιοτεχνιών μεταποίησης εσπεριδοειδών.

Τελικός στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την - μεμονωμένη αλλά και συνδυασμένη - επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων, με την ταυτόχρονη παραγωγή εμπορεύσιμων υλικών και ενέργειας.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε ενδιαφερόμενο (παραγωγό αποβλήτων, επενδυτή, κ.α.), ο οποίος θα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ολοκληρωμένη επεξεργασία και αξιοποίηση των υποπροϊόντων και των υπολειμμάτων του αγροδιατροφικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση, του κάθε ενδιαφερόμενου και ιδιαίτερα των παραγωγών βιοαποβλήτων στο νησί της Λέσβου, καθώς και η αλληλεπίδραση με την ομάδα των ερευνητών, για ανταλλαγή απόψεων είναι ιδιαίτερα για να την επίτευξη των στόχων του έργου.

Back to Top