Νέα

Δελτίο Τύπου – Σύσταση σε Σώμα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

25/05/2018

Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη 23/5/2018, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου του Βορείου Αιγαίου. Αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση σε σώμα του νέου αυτού θεσμικού οργάνου.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών οδήγησε στην συγκρότηση του 1ου Συμβουλίου του οργάνου, το οποίο συγκροτείται από τους:

  • κ. Ευάγγελο Μυρσινιά, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Λέσβου – Πρόεδρο
  • κ. Γεώργιο Κυριαζή, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Σάμου – Α’ Αντιπρόεδρο
  • κ. Παντελή Λεγάτο, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χίου – Β’ Αντιπρόεδρο
  • κ. Παναγιώτη Τατάκη, Α’ Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Λέσβου – Μέλος
  • κ. Εμμανουήλ Χαβιάρα, Γενικό Γραμματέα Επιμελητηρίου Χίου - Μέλος

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της νέας Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, ο οποίος - μεταξύ άλλων – ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δράσεων ή έργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων των Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην οικεία Περιφέρεια.

Μετά την εκλογή του ως πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, ο κ. Μυρσινιάς ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την ιδιαίτερη τιμή που του έκαναν να τον αναδείξουν Πρόεδρο του Σώματος και δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί άοκνα προκειμένου το νέο αυτό θεσμικό όργανο να καταστεί στην συνείδηση όλων ως ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης των νησιών μας, στο πλαίσιο της κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας την οποία βιώνουμε.

 

Μυτιλήνη, 24 Μαΐου 2018

Back to Top