Νέα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για την 1η περίοδο υποβολής

23/05/2018

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για την πρώτη (1η) περίοδο υποβολής.

  • Για την Κατηγορία Δικαιούχων (Α) η προθεσμία παρατείνεται έως την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018.
  • Για την Κατηγορία Δικαιούχων (Β) η προθεσμία παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
  • Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση
  • Σχετικό link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=509
DOWNLOADS:
Παράταση Προσκόμισης Δικαιολογητικών
Back to Top