Νέα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

23/04/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

 

Αλλαγή του τόπου διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού:

ΣΤΡΔΟ ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αντί της Λέσχης Μυτιλήνης.

Την ίδια ημερομηνία και ώρα.

DOWNLOADS:
Καθαριότητα Μάιος 2018
Back to Top