Νέα

Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

18/04/2018

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» λόγω απόρριψης 79 πράξεων στη Δράση.

Link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=499

DOWNLOADS:
Πρώτη Απόφαση Απόρριψης Πράξεων
Back to Top