Νέα

Δελτίο Τύπου για Τραπεζικές Συναλλαγές

28/03/2018

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005) η Παρασκευή 30.03.2018 και η Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό των Τραπεζών, ωστόσο δε θα διενεργούνται συναλλαγές με ημερομηνία αξίας, από 30.03.2018 έως και 02.04.2018. 

Όσοι έχουν συναλλαγές που αφορούν ρυθμίσεις ή ληξιπρόθεσμες πληρωμές, αυτές θα πρέπει να γίνουν μέχρι αύριο Πέμπτη 29.09.2018, έτσι ώστε να είναι εντός προθεσμιών. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα από 30.03.2018 έως και 02.04.2018 θα εμφανιστεί στο σύστημα στις 03.04.2018 και ως εκ τούτου θα καταστεί εκπρόθεσμη.

Back to Top