Νέα

Στη Διαβούλευση τέθηκαν δύο νέα προγράμματα του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

16/03/2018

Από τις 13 Μαρτίου 2018, τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας των συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στις σχετικές ρυθμίσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες στα links:

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8559

&

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8643

Back to Top