Νέα

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

09/03/2018

Στις 8 Μαρτίου άνοιξε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ». Αναλυτικές πληροφορίες για την δράση (ποιους αφορά, τι χρηματοδοτεί και υπό ποιες προϋποθέσεις, κτλ) θα βρείτε στο παρακάτω link

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3767

Back to Top