Νέα

Ημερίδα

13/12/2017

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου - Molyvos Tourism Association και τη Μοδούσα ΚοινΣΕπ διοργανώνουν τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου, Ημερίδα με θέμα «Διασύνδεση Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας με τον Τουρισμό - Προοπτικές»

Το «Φόρουμ Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας - Τουρισμού» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του συγκεκριμένου Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχει και ο ΣΕΤΕ, είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών που αναπτύσσουν και υλοποιούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και σύνδεση της αγροδιατροφής και της μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τουρισμό, με την κεντρική κατεύθυνση και τον συντονισμό της πολιτείας καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο.

Βασικοί ομιλητές της Ημερίδας θα είναι οι κύριοι, Στρατής Ζαφείρης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και ο Γεώργιος Τζιάλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείο Τουρισμού.

DOWNLOADS:
Πρόγραμμα Ημερίδας
Back to Top