Νέα

Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

30/11/-0001

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη, το εισαγωγικό/θεωρητικό κομμάτι και το κομμάτι των εξετάσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επιβεβαιώσουν την παρουσία τους (Επιμελητήριο Λέσβου, τηλ 22510 29727 εσωτ. 1, κα. Αγγέλα Χατζηγιαννάκη), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, για να τους αποσταλεί το υλικό του σεμιναρίου επί του οποίου θα εξεταστούν καθώς επίσης και να δημιουργηθεί ο σχετικός κατάλογος των συμμετεχόντων με τα πλήρη στοιχεία έτσι ώστε να δοθούν και οι ανάλογες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Back to Top