Νέα

08Feb 2016

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ τον Κλάδο των Τροφίμων, της Βιώσιμης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης από Ε.Π. περιόδου 2014-2020

08/02/2016
Στις 19 Ιανουαρίου 2016 στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση που ο οργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το δίκτυο Πράξη, έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας, με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ τον Κλάδο των Τροφίμων, της Βιώσιμης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020».  Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου κύριο Ευάγγελο Μυρσινιά, να απευθύνει χαιρετισμούς στους παρευρισκόμενους, ενώ αμέσως μετά αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο στους επαγγελματίες, και τις τοπικές επιχειρήσεις. Αμέσως μετά το λόγο πήρε η κυρία Δέσποινα Αδαμίδου εκπρόσωπος από το δίκτυο Πράξη, η οποία με την παρουσίασή της με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 / Κοινωνική Πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και βιοοικονομία» μίλησε για τα προγράμματα έρευνας που μπορούν νa χρηματοδοτηθούν αυτή την περίοδο, τα οποία αφορούν τους παραπάνω τομείς. Ο κύριος Αναστάστιος Περιμένης Γενικός Διευθυντής της ΕΤΑΛ Α. Ε. ως ο πλέον κατάλληλος, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που έχουν οι επιχειρήσεις ως προς την χρηματοδότησή τους μέσω των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Ακολούθησε η εισήγηση του κυρίου Παναγιώτη Ιγνατιάδη, εκπροσώπου του δικτύου Πράξη, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βασισμένες στην έρευνα και την καινοτομία, για την περίοδο 2014 – 2020. Επίσης έκανε μια σύντομη αναφορά – παρουσίαση στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Ταμείο Junker), αναφερόμενος στους τρόπους που μπορούν οι επιχειρήσεις της Λέσβου να επωφεληθούν από αυτό. Την εκδήλωση έκλεισε η παρουσίαση του κυρίου Θεολόγου Αθανασέλη, εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο οποίος μίλησε για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση αυτών μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Μετά τις προγραμματισμένες εισηγήσεις ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων και των εισηγητών, σχετικά με τα επιχειρηματικά προγράμματα και τους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά και των καινοτόμων ιδεών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι οποίοι στη συζήτηση που ακολούθησε έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τοποθετήθηκαν υπέρ αυτών των προσπαθειών ενημέρωσης προς τους επιχειρηματίες του τόπου μας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης οι Αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου Λέσβου κύριοι Παναγιώτης Τατάκης και Παρασκευάς Φραντζέσκος, ο Οικονομικός Επόπτης, κύριος Νικόλαος Αθανάσης καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Κώστα Σωτηράκης. Την επόμενη ημέρα οι εκπρόσωποι του δικτύου Πράξη πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και σε χώρο του Επιμελητηρίου με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έτσι ώστε να τους κατευθύνουν κατάλληλα με τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
Back to Top