Νέα

Σεμινάριο: «Εργατική Νομοθεσία. Εφαρμογή Ψηφιακού Ωραρίου & Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Συμβάσεις Επισιτιστικών & Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων»

Περισσότερα


Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ

Περισσότερα


Συμμετοχή Επιμελητηρίου Λέσβου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO 2023

Περισσότερα


Ανακοίνωση που αφορά προμήθεια βασικών ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

Περισσότερα


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου,

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του Υποέργου 1: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" της Πράξης "Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020", συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 255.000,00 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτικά Διακήρυξη

Ενιαίο Ευρωπαικό Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Περισσότερα


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Περισσότερα


Πιστώνονται οι λογαριασμοί επιχειρήσεων για την πληρωμή του Μεταφορικού Ισοδύναμου του Α’ Εξαμήνου 2021

Περισσότερα


Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα «ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»

Περισσότερα


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π)

Περισσότερα


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

ΠερισσότεραΓΕΦΥΡΑ 2 - Παράταση ρύθμισης δανείων έως 31.12.21

Περισσότερα


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Α.Δ.Ε. (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA)

Περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, έτους 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€.

Περισσότερα


Τα νέα μέτρα που θα ισχύουν για τους ανεμβολίαστους στο κλάδο της Εστίασης και Διασκέδασης από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως τον Μάρτιο του 2022

Περισσότερα


Έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη/κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης - Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Περισσότερα


«Γεύσεις Λεσβιακής Γης» στο Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου

Περισσότερα


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην 85η ΔΕΘ

Περισσότερα


Προμήθεια άρτου για τις ανάγκες των Μονάδων Φρουράς Καλλονής για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο.

Περισσότερα


Νέα μέτρα λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης για τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο από σήμερα 16 Ιουλίου έως Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 6 π.μ.

Περισσότερα


«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες»

Περισσότερα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟ myDATA ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Περισσότερα


«Ενημερωτικά Σεμινάρια Καθοδήγησης των Επιχειρήσεων – Μελών των Επιμελητηρίων για τη Συμμόρφωση της Λειτουργίας τους σε Συνθήκες Covid - 19»

Περισσότερα


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Περισσότερα


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας  για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περισσότερα


Aνοικτός διεθνής ηλεκτρονικός  διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου & Π.Ε. Λήμνου

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας νευροχειρουργικού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μυτιλήνης ¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Περισσότερα


Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2021.

Περισσότερα


Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Περισσότερα


Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

Περισσότερα


Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της φύλαξης των χώρων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Περισσότερα


Εκπαίδευση πάνω στα QR Codes για το χώρο της εστίασης

Περισσότερα


Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Ν.4738/2020

Περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 21-22 - ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Περισσότερα


Νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων – ΓΕΦΥΡΑ 2- Πίνακες με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Περισσότερα


Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Περισσότερα


Προμήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Περισσότερα


Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων, ΓΕΦΥΡΑ 2

Περισσότερα


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ 100% ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Περισσότερα


Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και

Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης)

Περισσότερα


Yποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων – ΓΕΦΥΡΑ 2.

Περισσότερα


Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ν. 4738/2020)

Περισσότερα


Χορήγηση  βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.( Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

Περισσότερα


Το νέο Ψηφιακό Μητρώο για συνεργεία, πλυντήρια, σταθμούς οχημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων - Υποχρεώσεις εκμεταλλευτών.

Περισσότερα


Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «e-Λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ

ΠερισσότεραΠρομήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Λέσβου.

Περισσότερα


Eπιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού – τεχνικού λευκών συσκευών στο νομό Λέσβου.

Περισσότερα


Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ  σχετικά  με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου.

Περισσότερα


e-Ημερίδα για τα 10+1 Εργαλεία που θα βοηθήσουν στην Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων απο τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

Περισσότερα


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα


Πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής.

Περισσότερα


Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, εξοπλισμού κουζίνας, ιματισμού, λευκών συσκευών, μικροσυσκευών και σταθερών προσωπικών υπολογιστών.

Περισσότερα


Τηλεδιάσκεψη για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας (ν. 4738/2020)

Περισσότερα


Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ μονομελούς διοικητικού οργάνου;

Περισσότερα


Ηλεκτρονική αγορά Λέσβου - Direct Market Promo Επιμελητήρια

Περισσότερα


Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Περισσότερα


Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Περισσότερα


Μεταφορικό Ισοδύναμο: Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στο σκέλος των καυσίμων

ΠερισσότεραΠρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής με κωδικό CPV: CPV 24200000-6 (Χρώματα και χρωστικές ουσίες).

Περισσότερα


Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής με κωδικό CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, Προϊόντα ατομικής περιποίησης.

Περισσότερα


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9/2021 ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. - Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής

Περισσότερα


Παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο και Χίο έως τις 30 Ιουνίου 2021

Περισσότερα


Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών με κωδικό CPV: 39710000-2 (Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές).

Περισσότερα


Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Περισσότερα


Πρόσκληση για την αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες.

Περισσότερα


Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού οικιών.

Περισσότερα


Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - απολύμανσης - καθαρισμού και απομάκρυνσης μούχλας και υγρασίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας.

Περισσότερα


Aνάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου.

ΠερισσότεραΞεκίνησε η διαδικασία για την παράταση του νησιωτικού ΦΠΑ ως 30 Ιουνίου 2021

Περισσότερα


Αναστολή προθεσμιών αξιολόγησης πράξεων σε Δράσεις του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Περισσότερα


ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Περισσότερα


Έργο ΚΕΕ «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»

Περισσότερα


Αυτοματοποιημένες Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.Μ.Η. και δειγματοληπτικός Έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α' 167)

Περισσότερα


Άνοιξε η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 – Στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές.

Περισσότερα2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την “Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

ΠερισσότεραΑνάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) – προμήθεια τριάντα (30) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως σε ωφελούμενους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Περισσότερα


Ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 (CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης)

Περισσότερα

Προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, έτους 2020

Περισσότερα


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα


Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την έναρξη υλοποίησης του Μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων».

Περισσότερα


Πρόσκληση για Τηλεημερίδα - Πρόγραμμα Γέφυρα

Περισσότερα


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


Περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τη Λέσβο από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020.

Περισσότερα


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2019

Περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11589/24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 23 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περισσότερα


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Aνανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικών & νομικών προσώπων) έως 30 Ιουνίου 2020

Περισσότερα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.ΤΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ

2014-2020

Περισσότερα


Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση τουριστικών επιχειρήσεων από την Π.Β.Α σε συνεργασία με το Π.Α.Δ.Α για τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω covid19

Περισσότερα


Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Περισσότερα


Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 6790/2016.

Περισσότερα


Προμήθεια Μασκών Προστασίας Προσώπου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α. Δ. Αιγαίου

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


Greece from Home: Η Ελλάδα μας από το Σπίτι

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Marketing Greece με την υποστήριξη της Google.

Περισσότερα


Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας αγαθών

Νόμος 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ Α΄ 76)

Περισσότερα


Τρίμηνη Παράταση Προθεσμίας Ανανέωσης Άδειας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


Αναστέλεται η λειτουργία των παρακάτω ιδιωτικών επιχειρήσεων με βάση τις ακόλουθες δραστηριότητες (αναφέρεται ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔέως 31/03/2020

Περισσότερα


METΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠερισσότεραAνανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικών & νομικών προσώπων) έως 31 Μαρτίου 2020

Περισσότερα


Αναστολή καταχωρήσεων Ανωνύμων Εταιρειών με Ανώνυμες Μετοχές

Περισσότερα


Ανακοίνωση Για Επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Περισσότερα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερα


Αποστολή Ανακοίνωσης Για Την Προμήθεια Της Λειτουργίας Του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Για Το Έτος 2019

Περισσότερα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερα    Back to Top