Νέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11589/24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 23 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περισσότερα


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Aνανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικών & νομικών προσώπων) έως 30 Ιουνίου 2020

Περισσότερα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.ΤΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ

2014-2020

Περισσότερα


Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση τουριστικών επιχειρήσεων από την Π.Β.Α σε συνεργασία με το Π.Α.Δ.Α για τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω covid19

Περισσότερα


Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Περισσότερα


Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 6790/2016.

Περισσότερα


Προμήθεια Μασκών Προστασίας Προσώπου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α. Δ. Αιγαίου

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


Greece from Home: Η Ελλάδα μας από το Σπίτι

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Marketing Greece με την υποστήριξη της Google.

Περισσότερα


Back to Top