Νέα

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την έναρξη υλοποίησης του Μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων».

Περισσότερα


Πρόσκληση για Τηλεημερίδα - Πρόγραμμα Γέφυρα

Περισσότερα


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Περισσότερα


Περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τη Λέσβο από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020.

Περισσότερα


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2019

Περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11589/24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 23 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περισσότερα


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Aνανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικών & νομικών προσώπων) έως 30 Ιουνίου 2020

Περισσότερα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.ΤΤΩΝ

ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ

2014-2020

Περισσότερα


Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση τουριστικών επιχειρήσεων από την Π.Β.Α σε συνεργασία με το Π.Α.Δ.Α για τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω covid19

Περισσότερα


Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Περισσότερα


Back to Top