Νέα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εμφιαλωμένου Νερού, Αναψυκτικών και Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου

Περισσότερα


Διαγωνισμός  «Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου»

Περισσότερα


Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Περισσότερα


Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονική Διαγωνισμού, Προκηρύξεις Στρατού Για Προμηθευτές

Περισσότερα


Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Περισσότερα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ νο.1046/07.01.2020

Περισσότερα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Περισσότερα


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Περισσότερα


Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018 

Περισσότερα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «AEGEAN STARTUPS - ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Περισσότερα


Back to Top