Νέα

25Feb 2015

GEA – Grammo, Ερατώ, Απόλλων

25/02/2015
Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, ότι ιδρύθηκε ο GEA – Grammo, Ερατώ, Απόλλων, ένας ενιαίος, αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών – δισκογραφικών εταιρειών («Grammo»), των τραγουδιστών («Ερατώ») και των μουσικών («Απόλλων») και λειτουργεί νόμιμα αφού έλαβε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ Β’ 3245/30.12.2011). Σημειώνεται ότι GEA – Grammo, Ερατώ, Απόλλων είναι ο μοναδικός στην Ελληνική Επικράτεια και αντιπροσωπευτικός Οργανισμός της κατηγορίας των δικαιούχων που εκπροσωπεί, δηλαδή των παραγωγών-δισκογραφικών εταιρειών και των καλλιτεχνών, τραγουδιστών και μουσικών Ένας από τους βασικούς λόγους ίδρυσης του GEA είναι να διευκολύνει τους χρήστες ηχογραφημένης μουσικής να καταβάλλουν σε έναν ενιαίο οργανισμό, τον GEA, την εύλογη αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2121/1993. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και κατάλογο των αμοιβών, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : www.geamusic.gr , και υπεύθυνος επικοινωνίας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι ο κ. Ευάγγελος Ψύχας, τηλ: 210-36-33-003.
Back to Top