Νέα

Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου

19/09/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου Εξ’ αρχής κάναμε γνωστό, ότι το Επιμελητήριο Λέσβου αναγνωρίζει την καλή πρόθεση και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά, για την ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου», η οποία και πρέπει να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη Λέσβο. Εντούτοις, θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτές οι προτάσεις μας, τις οποίες και καταθέσαμε, τον Ιούνιο 2015, και όπως γνωρίζετε ήμασταν ο μοναδικός φορέας που κατέθεσε γραπτώς τις ουσιαστικές προτάσεις του. Άλλωστε το Επιμελητήριο πρωτοστατούσε εδώ και χρόνια στις κινήσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου Οργανισμού. Επειδή πιστεύουμε στην προσπάθεια αυτή και παράλληλα θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν Οργανισμό που πρέπει να στηριχθεί από όλους τους Φορείς, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργηθεί σε σωστά θεμέλια, το Επιμελητήριο Λέσβου αποφάσισε να αυξήσει τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας, καταβάλλοντας το ίδιο ποσόν όπως ο Δήμος Λέσβου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δηλαδή 15.000 ευρώ, αντί του αρχικού ποσού των 500 ευρώ.  Ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο Λέσβου, που είναι ο κύριος εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, θα πρέπει να συμμετέχει στον Οργανισμό επί ίσοις όροις με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Δήμο Λέσβου.  Επίσης ευνόητο είναι, ότι θα έχουμε και λόγο στη σύνταξη του καταστατικού, το οποίο θα πρέπει να είναι ευέλικτο και ανοιχτό σε όλους τους φορείς ώστε να ακούγονται και να εκπροσωπούνται όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν, στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής και σταθερής τουριστικής ανάπτυξης για τη Λέσβο.  Θεωρούμε ότι έτσι συμβάλουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το πολυετές αυτό όραμα, αλλά και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες των τοπικών φορέων.
Back to Top