Νέα

01Sep 2016

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις κ. Δημήτρη Μάρδα

01/09/2016
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λέσβου, είχαν συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις κ. Δημήτρη Μάρδα, την Παρασκευή 19 Αυγούστου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα εξωστρέφειας και ανάπτυξης των παραγωγικών επιχειρήσεων και από κοινού δράσεων με το Υπουργείο Εξωτερικών για την είναι η διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των Portal (www.agora.mfa.gr) και όλων των νέων δράσεων του Υπουργείου, χρήσιμων εργαλείων για τις εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη εξετάσθηκε η δυνατότητα της σύγκλισης των Μικτών Διϋπουργικών Επιτροπών που οργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, στη Λέσβο με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του νησιού.
Back to Top