Νέα

Έκπτωση σε όλους του Επαγγελματικούς Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης από τη ΔΕΗ

11/07/2016
Το Επιμελητήριο Λέσβου έπειτα από επιστολή που δέχτηκε από τη Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ, ενημερώνει τα μέλη του για τη χορήγηση έκπτωσης 15% σε όλους του επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης. Αναλυτικότερα, όλοι ανεξαρτήτως οι επαγγελματικοί πελάτες, θα λαμβάνουν υπό τη μορφή επιστροφής στον επόμενο λογαριασμό τους, το 15% της αξίας της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί. Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών και η τήρηση των διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον, ή έχουν συναφθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς της ΔΕΗ. Προσφέρεται η δυνατότητα σε όλους του επαγγελματικούς πελάτες της να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή μέχρι και 31.07.2016. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το συγκεκριμένο σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
Back to Top