Νέα

Δελτίο Τύπου

10/05/2016
Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικής διαπραγμάτευσης, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων υποψήφιων αναδόχων, για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή «Υπηρεσιών Καθαρισμού στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου». Η επαναληπτική διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στη Λέσχη Εθνοφυλακής Μυτιλήνης (ΛΕΘM): την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 30 ημερών, προϋπολογισμού, σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και λοιπών κρατήσεων και θα υπογραφεί δυο ημέρες μετά την κατακύρωση της επαναληπτικής διαπραγμάτευσης, στο μειοδότη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22510-33620.
Back to Top