Νέα

Εκλογές Επιμελητηρίου 2017

30/08/2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

                                                                                  Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2017

                                                                                            Αριθ. πρωτ. 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου γνωστοποιεί στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διενεργηθούν ως εξής:

 1.- Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Λέσβου την πόλη της Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτη 71, ώρα έναρξης 09.00 και ώρα λήξης 18.00.

2.- Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος που θα εκλεγούν (αριθμός εδρών) έχουν ως εξής

Εμπορικό τμήμα, έδρες  7

Μεταποιητικό τμήμα, έδρες 6

Τμήμα Υπηρεσιών, έδρες 6 και

Τουριστικό Τμήμα, έδρες 2

3.- Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους δηλ. έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως την 15/12/2016, να ταχτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως τις 6 Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

Τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και τα Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.       

4.- Καλούνται οι Ο.Ε., Ε.Ε, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 3γ Ν. 2081/92) να υποδείξουν μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες προ των εκλογών, μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2017, τους εκπροσώπους που θα ψηφίσουν, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

              ΘΕΛΞΙΟΠΗ ΤΣΕΡΔΑΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Back to Top