Νέα

Διαδικτυακή πύλη AlumniNet

25/02/2015
Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του, ότι ένα πρωτοποριακό για τα Eλληνικά δεδομένα επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο που στοχεύει να διασυνδέσει χιλιάδες πανεπιστημιακούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κρατικές υπηρεσίες φορείς και αντίστοιχα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδας, εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια της χώρας που προχώρησε σε μια τέτοια καινοτόμο λύση μέσω του έργου ["Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Αποφοίτων (AlumniNet)" του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013, «Ψηφιακή Σύγκλιση. Η διαδικτυακή πύλη ονομάζεται AlumniNet (https://alunet.aegean.gr) και στο επίκεντρο της λειτουργίας της βρίσκεται το σύνολο των αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων παρελθόντων ετών του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με πέντε σχολές και συνολικά 16 τμήματα σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Ρόδο, Σύρο και Σάμο, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Το σύνολο των αποφοίτων του αγγίζει τους 12.500 (επί 44.000 εγγεγραμένων φοιτητών) ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αποφοιτήσει απ’ τις σχολές του περίπου 6000 φοιτητές. Το δίκτυο AlumniΝet απευθύνεται στο σύνολο αυτών των αποφοίτων αλλά και στο σύνολο των φορέων απασχόλησης της Ελλάδας (και του εξωτερικού) που αναζητούν στελέχη με τις ειδικότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις δεξιότητες των αποφοίτων του.
Back to Top