Νέα

Έξυπνες πολιτικές για Έξυπνα Νησιά

03/02/2016
Δελτίο Τύπου Πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στο νησί Μαλίνσκα της Κροατίας διεθνές συνέδριο με θέμα "Έξυπνες πολιτικές για Έξυπνα Νησιά" το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. γνωστό και ως INSULEUR. Στο συνέδριο συμμετείχε και το Επιμελητήριο Λέσβου, το οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Μυρσινιάς που ήταν από τους βασικούς ομιλητές, με θέμα την ανάγκη εκπόνησης ειδικών φορολογικών πολιτικών στα νησιά. Στην ομιλία του ο κ. Μυρσινιάς  κατέγραψε την ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, ανέλυσε την αναγκαιότητα της καθιέρωσης ακόμη και ζωνών με συνολική εξαίρεση από το ΦΠΑ σε ειδικές περιπτώσεις νησιών που αποτελούν σύνορο της Ευρώπης με τρίτες χώρες, ή που πλήττονται από την ένταση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος, φωτογραφίζοντας την Λέσβο και τα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην παρουσίαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου καταγράφονται και οι περιοχές που υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα και ολικές εξαιρέσεις από τον ΦΠΑ, οι οποίες αποδεικνύουν ότι αυτές αποτελούν καθιερωμένη πολιτική στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση και ότι το αίτημα ακόμη και για ολική εξαίρεση από τον ΦΠΑ είναι δίκαιο. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα αποβεί υπέρ των πολιτικών που θέλει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ο κ. Μυρσινιάς τόνισε ότι το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, ή ακόμη καλύτερα η ολική εξαίρεση τους δεν είναι παροχή προς τους νησιώτες, αλλά αποτελεί αποτελεσματική πολιτική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των νησιών, την οποία οφείλει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή 'Ένωση. Τέλος ο ίδιος τόνισε ότι η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά καταστρατηγεί το Άρθρο 174 της Συνθήκης της Ε.Ε καθώς και το Άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος διότι με την κατάργηση αυτή δεν αναγνωρίζονται τα προβλήματα που απορρέουν από την νησιωτικότητα. Οι θέσεις αυτές έγιναν κατανοητές από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και υιοθετήθηκαν από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρώπης, ενώ θα προβάλλονται στις θεσμοθετημένες επαφές της Διοίκησης του INSULEUR με όλα τα όργανα της Ε.Ε.
Back to Top