Προκηρύξεις

Χρηματοδοτική Μίσθωση Οχημάτων Καθαριότητας

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Συντηρητή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Ανάδειξη Εργολάβου Κουρέα Κέντρου Για Το Έτος 2019

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Β Κτιρίου Του Κέντρου Για Το Έτος 2019"

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Ανάδειξη Συντηρητή Ανελκυστήρων Κέντρου Για Το Έτος 2019 

Περισσότερα


Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Χυμών Και Αναψυκτικών

Περισσότερα


Υπηρεσιών Καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου για ανάγκες 10 ημερών μηνός Νοεμβρίου 2018

Περισσότερα


Προκήρυξη Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Περισσότερα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερα


Back to Top