Ηλιακτίδας-ΑΜΚΕ για την σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018.

Ηλιακτίδας-ΑΜΚΕ για την σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα σχετικά έντυπα.

 

http://iliaktida-amea.gr/2017/12/28/promitheia-trofimwn/ 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Δευτέρα, 15/01/2018.


Back to Top