Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.


Back to Top