Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης


Back to Top