Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης


Back to Top