Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής – μεταφοράς- διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα έτος.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής – μεταφοράς- διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα έτος.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής – μεταφοράς- διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα έτος.


Back to Top