Προσκλήσεις

Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάστασης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ

 

Περισσότερα


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Περισσότερα


Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

Περισσότερα


Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Περισσότερα


Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Άλμα

Περισσότερα


Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Βήμα

Περισσότερα


Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η Δράση χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν, ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 18.01.2018.

Περισσότερα


Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας για την Χρηματοδότηση Αγοράς Εξοπλισμού σε Υφιστάμενα Αλιευτικά Σκάφη.

Περισσότερα


Back to Top