Προκηρύξεις

ΛΣ/98 ΑΔΤΕ – Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 14/2020

Περισσότερα


Προμήθεια Ειδών Τροφίμων, Για Τις Ανάγκες Των Περιθαλπομένων Του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. Διάρκεια Ενός (1) Έτους 

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γαλακτοκομικών

Περισσότερα


Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των ΝΠΔΔ αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου

Περισσότερα


Χρηματοδοτική Μίσθωση Οχημάτων Καθαριότητας

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Συντηρητή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Ανάδειξη Εργολάβου Κουρέα Κέντρου Για Το Έτος 2019

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Β Κτιρίου Του Κέντρου Για Το Έτος 2019"

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Ανάδειξη Συντηρητή Ανελκυστήρων Κέντρου Για Το Έτος 2019 

Περισσότερα


Back to Top