Προκηρύξεις

Προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, έτους 2020

Περισσότερα


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα


Αρ. Διακήρυξης 1/2020, (οικ. αρ. πρωτ. 419/01.06.2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων,  για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

Περισσότερα


ΛΣ/98 ΑΔΤΕ – Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 14/2020

Περισσότερα


Προμήθεια Ειδών Τροφίμων, Για Τις Ανάγκες Των Περιθαλπομένων Του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. Διάρκεια Ενός (1) Έτους 

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γαλακτοκομικών

Περισσότερα


Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των ΝΠΔΔ αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου

Περισσότερα


Χρηματοδοτική Μίσθωση Οχημάτων Καθαριότητας

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Συντηρητή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Περισσότερα


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Ανάδειξη Εργολάβου Κουρέα Κέντρου Για Το Έτος 2019

Περισσότερα


Back to Top