Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας

Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα:

  • 1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» &
  • 1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,

 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

 

Το Μέτρο 3.1.8 χρηματοδοτεί:

- Επενδύσεις επί του σκάφους &

- Ατομικό εξοπλισμό

Ενώ, το Μέτρο 4.1.20 χρηματοδοτεί

- Εξοπλισμό επί του σκάφους,

- Αλιευτικά εργαλεία,

-Ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης &

- Μελέτες.

 

Περισσότερες Πληροφορίες: στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση


Back to Top